Luontoon.fi uutiset

Luonto pääsee ääneen Syötteen luontokeskuksen uudessa näyttelyssä - näyttely ja yleisötilat uudistetaan loppuvuoden aikana

Syötteen luontokeskus on suuren muutoksen edessä, kun luontokeskuksella on käynnistynyt pysyvän näyttelyn ja julkisten tilojen uudistusprojekti. Uudistuksen toteuttaja on valittu ja suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä. Rakennustyöt tehdään syksyn aikana. 

Ilmakuva rakennuksesta, joka on metsän keskellä.

Syötteen luontokeskuksen näyttely- ja muut tilat ovat palvelleet luontoihmisiä jo liki 20 vuoden ajan ja ovat osittain jo tiensä päässä, joten uudistukselle on nyt luontainen aika. Uudistuksessa luontokeskuksen vanha näyttely puretaan ja tilalle rakennetaan uusi päänäyttely. Samalla keskuksen aula-, auditorio- ja ravintolatiloja kehitetään toimivammiksi ja tilat saavat uuden ilmeen, jonka innoitus kumpuaa Syötteen luonnosta. Tilojen kehittämisen suunnittelussa on huomioitu selkeys, sujuvuus ja asiakaslähtöisyys. 

Näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen kilpailutettiin alkuvuonna yhtenä kokonaisvastuurakentamisurakkana eli sama toimija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Tekijäksi valittiin kilpailutuksen perusteella näyttelyarkkitehti Taina Väisäsen ja Motor OÜ:n yhteinen tarjous. Väisäsellä on mittava kokemus erilaisten näyttelyhankkeiden suunnittelusta, ja hän on ollut suunnittelemassa muun muassa Tampereen Vapriikin, Muumimuseon ja Amos Rexin näyttelyitä. Motor OÜ:llä on puolestaan yli 20 vuoden kokemus näyttelysuunnittelun ja -toteutuksen saralta. Virossa yritys on suunnitellut ja tuottanut esimerkiksi Viron merimuseon perusnäyttelyn Lentosatamassa, PROTO-keksintötehtaan, Miehityksen ja Vapauden museon Vabamun ja paljon muita kohteita. Uusimmista valmistuneista hankkeista mainittakoon Hiidenmaan Tuuletorn-elämyskeskus sekä Tallinnan Laululavan vierailijakeskus. Molemmilla toimijoilla on myös aiempaa kokemusta Metsähallituksen luontokeskusten näyttelyiden suunnittelusta ja rakentamisesta. 

Luontokeskuksen uudistusprojektin rakennustyöt alkavat syksyllä ja ne valmistuvat joulukuussa. Uudistus rahoitetaan osittain eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella. Projektin budjetti on 500 000 euroa. 

Tutkimusmatkoja luontoon 

Uuden näyttelyn nimeksi tulee Rakkaudella Luontosi, sillä näyttelyssä ääni annetaan luonnolle itselleen. Näkökulman vaihdoksella halutaan käsitellä luonnon ja ihmisen suhdetta sekä nostaa luonto esille aktiivisena toimijana. Näyttelyn keskiössä ovat Syötteen alueelle tyypilliset pohjoiset boreaaliset metsät eri luontotyyppeineen. Metsäluonnon monimuotoisuutta tuodaan esille erilaisten eliöiden ja elinympäristöjen kautta. 

“Näyttelyn pääviestinä on, että Syötteen luonto ei ole poikkeavan hienoa tai erikoista, vaan se on normaalia. Luonto muualla on sen sijaan kokenut merkittävän muutoksen viimeisen vuosisadan aikana”, kuvailee projektipäällikkö Juho Niemelä Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Näyttely tulee myös sisältämään paljon vuorovaikutteisia elementtejä ja monikerroksisuutta. Vierailija voi tutustua näyttelyyn yleisesti silmäillen tai asioihin yksityiskohtaisesti perehtyen. Perheen pienimmät huomioidaan erilaisten tehtävien ja pelien avulla. Näyttelyllä halutaan tuottaa löytämisen ja ymmärtämisen riemua sekä antaa ennen muuta virikkeitä lähteä tutkimusmatkalle ulos luontoon. Paikallisia materiaaleja ja käsityötä pyritään käyttämään näyttelyssä, kun se on mahdollista. Niin ikään Syötteellä retkeileviä halutaan osallistaa luontokeskuksen uudistamiseen. Parhaillaan kerätään vanhoja suksia ja nokipannuja uudistuvaa sisustusta varten. Jos haluat lahjoittaa omat vanhat suksesi tai täysin palvelleen retkipannun näyttelyyn, voi asiasta olla yhteydessä Syötteen luontokeskukseen. 

Lisätietoja

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueista. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta – erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.