Uutiset

Lopella Komion luonnonsuojelualueella hoidetaan harju- ja paahdeympäristöä tulen avulla

Komion luonnonsuojelualueella poltetaan harjumetsää maanantaina 15.6.2020. Poltto toteutetaan, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Tarkempi ajankohta varmistuu lähempänä H-hetkeä. Polton tarkoituksena Komiolla on paahdeympäristöjen ja harjumetsän tilan parantaminen.

Aluskasvillisuus palaa hyvin ja savua on paljon ilmassa.

Poltto aloitetaan maanantaina 15.6. noin klo 12:00-18:00 välisenä aikana, kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 5-6 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut. Poltettavan alueen koko on yhteensä 9 hehtaaria. Kohde poltetaan joko kokonaisuudessaan maanantaina tai mahdollisesti kahdessa osassa, jolloin maanantaina poltettavan alueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria ja myöhemmin poltettavan n. 3 hehtaaria.

Harjumetsät palavat luonnontilaisissa oloissa usein. Tämä pitää harjumetsien puustorakenteen harvahkona ja metsän pohjakerroksen aukkoisena, jolloin tällaisista elinympäristöistä hyötyvät lajit, kuten kangasajuruoho ja kissankäpälä pysyvät elinvoimaisina. Nykyisin harjurinteet ja paahdealueet ovat suurelta osin umpeenkasvaneita ja kunttaantuneita. Tämä on johtanut paahteisten ympäristöjen lajien taantumiseen. Näin on käynyt myös Komiolla.

Paahdealueiden luomisen lisäksi tuli lisää alueella palossa vaurioituneen puun määrää, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle ja siitä hyötyvälle lajistolle. 

Ennen polttoa aluetta on valmisteltu harventamalla paikalla kasvavaa talousmännikköä aukkoiseksi sekä rajaamalla alue niin kutsutulla palokujalla, josta on kuorittu palava aines pois. Palokuja helpottaa polton toteuttamista ja muodostaa itsessään kivennäismaapaljastuman, joka antaa paahdelajeille mahdollisuuden levittäytyä alueelle.

Poltosta tiedotetaan luonnonsuojelualueella myös maastokyltein. 

Lisätietoja