Luontoon.fi uutiset

Linnansaari säilyttää suosionsa - Saimaan alueen kansallispuistojen käyntimäärät vuodelta 2022 julkaistiin

Metsähallitus julkaisi Suomen kansallispuistojen käyntimääräluvut vuodelta 2022. Koronapandemian myötä ilmennyt suoranainen piikki kansallispuistojen käynneissä on tasaantunut, ja valtakunnallisella tasolla on palattu vuoden 2019 kasvukäyrälle. Muun muassa ulkomaanmatkailu kilpailee jälleen matkailijoiden ajankäytöstä ja toisaalta taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen.

Kaksi retkeilijää ihastelee maisemia mäenlaelta. Retkeilijöillä on mukanaan koira ja he katsovat järven suuntaan seisten.

Koronapandemia nosti kotimaan matkailun ja retkeilyn ennennäkemättömään suosioon vuosina 2020–2021. Metsähallitus on vastannut kansallispuistojen ja muiden retkeilykohteiden kasvaneiden kävijämäärien vaatimuksiin kehittämällä kohteiden palvelurakenteita erillisrahoituksen turvin. 

”Metsähallitus on kyennyt erillisrahoituksella kuromaan kiinni kansallispuistojen palvelurakenteisiin syntyneen korjausvelan, joka vuonna 2019 arvioitiin 39 miljoonan euron suuruiseksi, Itä-Suomen puistoalueen virkistyskäyttöpäällikkö Matti Hovi iloitsee.  
”Seuraavalla hallituskaudella on varmistettava kansallispuistojen hoidon pysyvä rahoitus tasolle, joka estää uuden korjausvelan kertymisen. Tällä varmistetaan, että tehty investointi ei mene hukkaan, asiakasturvallisuus ja -kokemus pysyvät hyvällä tasolla, käytön kestävyys ei vaarannu, ja luontoon tukeutuvaa matkailua voidaan edistää”, Hovi valottaa. 

Saimaan kohteet noudattelevat valtakunnallisten havaintojen linjaa

Saimaan alueella sijaitsevien kohteiden osalta retkeilijöiden suosion säilytti Linnansaaren kansallispuisto. Haukiveden vesistöalueella sijaitsevan Linnansaaren kävijämäärät pysyivät viime vuonna suunnilleen samoissa lukemissa kuin vuonna 2021. Linnansaari on suosittu kohde erityisesti kesäaikaan. 

Sen sijaan käyntimäärät laskivat Koloveden kansallispuistossa sekä Punkaharjun luonnonsuojelualueella ja tutkimuspuistossa vuoden 2021 käyntimääriin verrattuna, vaikka itse käyntimäärät vuoden aikana olivatkin Punkaharjun kohteilla paljon suuremmat kuin Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistoissa. 

Kaksi retkeilijää laiturilla kesäisessä Koloveden kansallispuistossa. Kanoottia valmistellaan vesille.

Koloveden kansallispuistossa käyntimäärät laskivat 16 % vuoden 2021 käyntimääristä. Punkaharjulla laskua oli peräti 28 %. Metsähallituksen virkistyskäytön asiantuntija Leo Parkkonen näkee, että Punkaharjun kävijämäärien lasku selittyy monellakin seikalla. ”Itärajan sulkeutuminen vuonna 2022 on vähentänyt suoraan itänaapurin turismia, ja polttoaineen hinnannousu on vähentänyt kotimaista turismia”, Parkkonen toteaa. ”Vuonna 2021 Punkaharjun käyntimäärissä oli nähtävillä suoranainen ryntäys”. 

Kehitystä ja parannuksia luvassa jatkossakin

Vaikka kävijöitä Punkaharjun luonnonsuojelualueella olikin vähemmän vuoteen 2021 verrattuna, kohteessa on varauduttu hyvin matkailijoiden tarpeisiin tulevaisuutta ajatellen. Tutkimuspuiston reittien viitoitus uusittiin kesäkuussa 2022 ja lisäksi rakennettiin kaksi uutta, vaativaa esteetöntä reittiä. Karjalankallion taukopaikan rakenteiden esteettömyyttä parannettiin, ja tulevana kesänä töitä esteettömillä kohteilla jatketaan. 

Etualalla pyörätuolilla kulkeva retkeilijä sekä hänen avustajansa kulkee leveää kivituhkalla päällystettyä reittiä myöten. Taka-alalla kulkee kolme retkeilijää kävelysauvojen kanssa.

”Punkaharjun tutkimuspuisto on nyt aiempaa vetovoimaisempi ja saavutettavampi. Tämä varmasti näkyy alueen tulevissa käyntimäärissä ja asiakastyytyväisyydessä", summaa Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Teppo Loikkanen. Myös Matti Hovi on tyytyväinen, että kunnostustöitä alueella voidaan jatkaa. ”Olemme kiitollisia viime joulukuussa Saimaalle myönnetystä Eduskunnan jakovarasta”, Hovi toteaa. ”Sen myötä painopiste on siirtymässä puhtaasta korjausvelan hoidosta retkeilyn puitteiden laadulliseen kehittämiseen”. Muun muassa Saimaan alueen retkisatamien kunnostustyö jatkuu tänä vuonna.

Lisätietoja