Uutiset

Takaisin

Liesjärvellä ennallistetaan metsää polttamalla

13.6.2019

Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää jälleen torstaina 13.6.2019. Kyseessä on luonnonhoidollinen metsän poltto, jonka tarkoituksena on jäljitellä luonnonkuloa. Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Nyt on vuorossa noin 2,5 hehtaarin alue Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä Liesjärven kansallispuoston pohjoisosassa. Poltettava metsä on noin 50 vuoden ikäistä männikköä. Polttoa valmistavina töinä poltettavan alueen puustoa on harvennettu jo viime syksynä alueen kuivumisen nopeuttamiseksi ja toisaalta polton helpottamiseksi. Hakkuiden tarkoituksena on myös rikkoa alueen talousmetsämäistä puustorakennetta. Tarvittaviin kohtiin on kaivettu myös nk. palokuja, jossa kunttakerros on poistettu noin 2 metrin leveydeltä polton hallinnan helpottamiseksi.

Ennallistamispoltto toteutetaan, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Tarkempi ajankohta varmistuu lähempänä H-hetkeä. Poltto aloitetaan iltapäivällä noin klo 12-18 välisenä aikana kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 2-3 tuntia jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka kunnes se on sammunut.

Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. Ennallistamispoltto on osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

Metsähallitus teki Euroopan ensimmäisen pystymetsän ennallistamispolton kesäkuussa 1989 Pohjois-Karjalan Patvinsuolla. 30 vuoden aikana Metsähallitus on tehnyt yli 200 ennallistamispolttoa 100 suojelualueella. Poltoilla matkitaan luontaisia paloja, jotka ovat tärkeitä pohjoisten metsien monimuotoisuudelle. Polttojen toteutus vaatii kovaa ammattiosaamista.

Lisätietoja