Luontoon.fi uutiset

Liesjärven kansallispuiston esteetön reitti ja rakennelmat tulivat tutuiksi 11.11.2020

Liesjärven kansallispuiston uusi esteetön reitti ja rakennelmat tulivat tutuiksi Luonto kaikille -hankkeen Avoimissa ovissa Peukalolammilla 11.11. 2020. Päivän aikana järjestettiin kaksi samanlaista kutsutilaisuutta. Mukaan oli kutsuttu esteettömien palvelujen käyttäjiä, palveluja tarjoavia luontomatkailuyrittäjiä sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Reittiin ja rakennelmiin tutustumisen lisäksi Metsähallitus sai arvokasta palautetta esteettömien palvelujen toimivuudesta.

Luonto kaikille -hankkeen ja Metsähallituksen Luontopalvelujen henkilöstöä isännöi tilaisuuksia, joihin molempiin osallistui ilahduttavasti reilu parikymmentä kutsuvierasta. Tilaisuus alkoi yhteisellä kokoontumisella Peukalolamminkankaalla uuden esteettömän, noin neljä kilometriä pitkän, Peukaloisen reitin lähtöpisteellä. Sen jälkeen lähdettiin kiertämään murskepohjaista leveää reittiä Liesjärven metsäisessä maisemassa tutustuen samalla taukopaikkarakennelmiin reitin varrella. Reittiä kierrettäessä oli osallistujilla myös oiva tilaisuus verkostoitua ja keskustella esteettömistä ja saavutettavista palveluista sekä niiden tuottamisesta ja käyttämisestä.

Retkeilijöitä puuvajan edustalla. Yksi retkeilijä istuu pyörätuolissa ja yksi hakee polttopuita vajasta.

Luonto kaikille -hanke on tuonut eri toimijoita yhteen ja mahdollistanut monia uusia kohtaamisia, mikä on madaltanut kynnystä ja antanut rohkaisua luontomatkailupalvelujen tuottamiseen erityisryhmille. ”Esteettömiä palveluja käyttävien ja tarvitsevien henkilöiden kirjo on suuri. Esteettömyys ei kuitenkaan suinkaan tarkoita sitä, etteivätkö vammattomatkin voisi käyttää palveluja. Ihannetilanteessa luontopalvelut olisi suunnattu kaikille käyttäjille”, kertoo Luonto kaikille -hankkeen projektipäällikkö Petri Rissanen Suomen Paralympiakomiteasta.

Kierros päättyi Metsähallituksen uudelle esteettömälle Tittilammen keittokatokselle, jossa nokipannukahvien ja makkaranpaiston lomassa tutustuttiin kohteen rakennelmiin ja sen potentiaaliin toimia luontomatkailuyrittäjien yhtenä ryhmäopastusten tukikohteena Liesjärven kansallispuistossa. Paikalle oli tuotu Luonto kaikille -hankkeen väen toimesta myös muutamia liikkumisen apuvälineitä, joilla osallistujien oli mahdollista testata reitin osan ja rakennelmien toimivuutta esteettömyys huomioiden.

Ihmisiä keittokatoksen edustalla.

Metsähallitus sai tilaisuuksissa arvokasta palautetta ja konkreettisia huomioita reitistä ja rakennelmista. Esimerkiksi siitä, miten jo olemassa olevista puuvajoista saisi pyörätuolilla paremmin saavutettavan. Kehuja herätti erityisesti esteettömän reitin pituus, mikä tekee siitä yhden Suomen pisimmistä esteettömistä reiteistä. ”Täällä tuli tunne, että on aidosti luonnon keskellä, eikä vain puolen kilometrin päässä isosta autotiestä”, kehui esteettömien palvelujen käyttäjiä edustava Anna Pasanen.

Esteetön reitti sekä palvelurakenteita on rakennettu osana Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishanketta. Hankkeen toteuttajana on Metsähallituksen Luontopalvelut ja rahoitus tulee Hämeen Ely-keskuksen kautta EU:n Maaseuturahastosta. Lisäksi rakentamiseen on käytetty eduskunnan Luontopalveluille myöntämiä lisämäärärahoja.

"Uusi reitti on ollut ahkerassa käytössä syyskuun lopulta lähtien, mutta Tittilammen varattavalle keittokatokselle tehdään vielä viimeistelytöitä ennen kuin se laitetaan vuodenvaihteen tienoilla kaikille varattavaksi kohteeksi Metsähallituksen myynti- ja varausjärjestelmään", totesi erikoissuunnittelija Titta Jylhänkangas Metsähallituksesta.

Luonto kaikille- eli LUKA-hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteishanke. Hanke rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen maaseuturahaston tuella. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2018–31.12.2020.

Lisätietoja