Luontoon.fi uutiset

Liesjärvellä ennallistetaan metsää polttamalla

Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää 24.5.2022. Kyseessä on luonnonhoidollinen metsän poltto, jonka tarkoituksena on jäljitellä luonnonkuloa. Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Metsä palaa.
Polttokohde sijaitsee Liesjärven kansallispuiston eteläisellä osa-alueella Tervalamminsuon eteläpuolella. Poltettava alue on kooltaan noin 5 hehtaaria. Alueen metsä on pääosin noin 50 vuoden ikäistä männikköä. Polttoa valmistavina töinä on viime syksynä poltettavan alueen puustoa paikoitellen harvennettu alueen kuivumisen nopeuttamiseksi ja toisaalta polton helpottamiseksi. Hakkuiden tarkoituksena on myös rikkoa alueen talousmetsämäistä puustorakennetta. Tarvittaviin kohtiin on kaivettu niin kutsuttu palokuja, jossa kunttakerros on poistettu noin 2 metrin leveydeltä polton hallinnan helpottamiseksi.

Ennallistamispoltto toteutetaan, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Tarkempi ajankohta varmistuu lähempänä H-hetkeä. Poltto aloitetaan iltapäivällä noin klo 12:00-18:00 välisenä aikana kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 5–7 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut.

Ennallistamispoltto toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. 

Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. 

Lisätietoja

Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.