Luontoon.fi uutiset

Leivonmäen maastorakenteita kunnostettu mittavasti

Leivonmäen kansallispuistossa on kunnostettu reittejä, rakennettu taukokatos ja uusia siltoja. Kansallispuiston merkitys virkistyskohteena on korostunut entisestään koronan vaikutuksesta.

Leveä puurakenteinen katselutasanne lammen rannassa.

Leivonmäen kansallispuiston pohjoisosassa sijaitsevan Koskikaran kierroksen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Huonokuntoisia pitkospuita korvattiin sorastamalla, vanha keittokatos purettiin ja paannejään runtelemien siltojen tilalle rakennettiin uudet. ”Uusien siltojen rakenne kestää nyt tarvittaessa jopa tonnien jääkuorman”, kertoo työnjohtaja Juha Kainulainen Joutsan kunnasta. Koskikaran kauan kaivatut kunnostustyöt mahdollistuivat Ympäristöministeriön Metsähallitukselle myöntämällä tulevaisuusinvestointirahalla, Keski-Suomen ELY-keskuksen tuella ja Joutsan kunnan henkilötyöpanoksella. Metsähallituksen puistomestari Henri Solismaa kertoo, että ”Rakennustöitä ei olisi pystytty toteuttamaan myöskään ilman paikallisten maanomistajien tukea. Reitillä uusitaan vielä ojia ylittävät pienet polkusillat sekä maalimerkinnät ja viitat. Ratkaisua pysäköinnin osalta mietitään yhteistyössä ELY:n, kunnan ja paikallisten kanssa.”

Kolme miestä seisoo joen yli rakennetulla vankalla puusillalla.

Myös puiston keski- ja eteläosissa on ahkeroitu tänä kesänä. Lintuniemeen on valmistunut uusi entistä suurempi liiteri, maastopyöräreitille rakennettiin uusia pitkospuita ja Harjunlahden yhdysreitin lahonneet pitkospuut korvattiin sorastamalla. Selänpohjan ja Lintuniemen käymälät ovat vielä työn alla. Nämä työt on toteutettu Euroopan maaseuturahaston tukemassa Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeessa. Tulevaisuusinvestointirahalla rakennettiin lisäksi Selänpohjan pysäköintialueelle taukokatos. Osuuskauppa Keskimaan Ilo auttaa 2019 -kampanjan tuella puolestaan uusittiin Harjujärven esteettömän reitin puurakenteet. Ensi vuodelle Metsähallituksella on käytössä eduskunnan myöntämiä jakovaroja, joita suunnataan huonokuntoisten pitkospuiden korvaamiseen sekä Harjujärven esteettömän taukopaikan kunnostukseen.

Puistonjohtaja Tuula Peltonen iloitsee palvelujen paranemisesta: ”Kunnostustoimet ovat todella tarpeellisia, sillä palvelujen kysyntä on kasvanut viime vuosina vahvasti ja koronan myötä vieläkin enemmän. Riittävän suurilla liitereillä ja uusilla käymäläratkaisuilla saadaan tehostettua huoltoa. Kunnossa olevat reitit ja palvelut taas mahdollistavat luonnossa virkistäytymisen yhä useammille. Hienot luontokokemukset tuovat kävijöille jaksamista arkeen ja samalla myös ymmärrystä ja halua suojella luontoa.”

Lisätietoja