Luontoon.fi uutiset

Leivonmäen kansallispuisto edelleen jyväskyläläisten suosiossa

Leivonmäen kansallispuiston kävijöistä vähän yli puolet on paikallisia, lähikuntien asukkaita. Toinen suuri ryhmä ovat kotimaiset matkailijat, ulkomaisten matkailijoiden osuuden jäädessä muutamaan prosenttiin. Kotimaisista kävijöistä ylivoimainen enemmistö on jyväskyläläisiä (42 %), toiseksi eniten helsinkiläisiä (9 %) ja kolmanneksi eniten joutsalaisia (7 %). Puistovierailulla kävijöille on erityisen tärkeää luonnon kokeminen. Kävijät kuluttavat käynnillään kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 29 €, mikä on 8 € enemmän, kuin vuonna 2010. Tulokset käyvät ilmi Metsähallituksen Luontopalvelujen vuonna 2021 toteuttamasta Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimuksesta.

Kaksi maastopyöräilijää istuu kesäpäivänä nuotiopaikalla, jonka vieressä on laavu ja sen seinässä teksti Joutsniemi.

Leivonmäen kansallispuisto on edelleen tärkeä luonto- ja virkistyskohde sen lähialueen asukkaille. Ulkomaisten kävijöiden osuus kävijöistä on vähentynyt pandemian vaikutuksesta kolmannekseen. Kansallispuisto houkuttelee nyt entistä enemmän paikallisten asukkaiden lisäksi myös kotimaisia matkailijoita. Matkailijoita saapuu eniten pääkaupunkiseudulta. Myös Jämsästä, Tampereelta, Lahdesta ja Kuopiosta tullaan usein sekä hyvin laajasti ympäri Suomen.

Puistossa käydään useimmiten päiväretkellä (84 %) pienessä 2–5 hengen seurueessa (84 %). Seurue koostuu yleensä oman perheen jäsenistä (62 %) tai ystävistä (23 %). Yksin puistoon saapuu 11 % kävijöistä. Leivonmäen kansallispuiston kävijöistä 43 % on ensikertalaisia.

Tärkeys matkakohteena kasvanut

Suurimmalle osalle vastaajista (74 %) Leivonmäen kansallispuisto on heidän kyseisen matkansa ainoa tai tärkein kohde. Viidesosalle käynti puistossa on yksi matkan suunnitelluista kohteista. Tällöin muita kohteita ovat useimmiten Jyväskylä, mökki tai jokin muu kansallispuisto. Täysin ennalta suunnittelematta puistoon poikkeaa 6 % vastaajista. Puiston tärkeys matkakohteena on hieman kasvanut, sillä vuonna 2010 puisto oli matkan ainoa tai tärkein kohde 70 prosentille vastaajista.

Retkeillen luontoa kokemaan

Tärkein syy kansallispuistossa vierailemiseen on edelleen luonnon kokeminen. Yli puolelle vastanneista myös maisemat, rentoutuminen, henkinen hyvinvointi, melusta ja saasteista poissa oleminen sekä yhdessäolo oman seurueen kanssa ovat tärkeitä.

Suosituimmat aktiviteetit puistovierailulla ovat kävely, luonnon tarkkailu ja retkeily. Tärkeimmäksi aktiviteetiksi vastaajat nostavat useimmiten retkeilyn. Harrastuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia: kalastusta harrastaneiden osuus on hieman laskenut ja hiihtäjien sekä pyöräilijöiden osuus kasvanut. Käyntikohteista Joutsniemi on ohittanut Lintuniemen puiston suosituimpana käyntikohteena.

Tyytyväisiä kävijöitä

Kävijöiden ennakko-odotukset täyttyvät kansallispuistokäynnillä hyvin. Tyytyväisiä ollaan myös käytettyjen palvelujen, rakenteiden ja ympäristön laatuun sekä määrään. Eniten kiitosta saavat yleinen siisteys sekä tulentekopaikat ja laavut. Parannettavaa on jätehuollon toteutuksessa. Lisäksi puistoon toivotaan myös pidempiä reittejä. Leivonmäen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi on 4,40 asteikolla 1–5 (1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä).

Rahankäyttö ja paikallistaloudelliset vaikutukset kasvaneet

Kävijät kuluttavat käynnillään kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 29 €, joka on 8 € enemmän kuin vuonna 2010. Eniten rahaa käytetään ruoka- ja vähittäiskauppaostoksiin, majoittumiseen ja huoltamo-ostoksiin. Vuoden 2020 käyntimäärällä (37 600) laskettuna kävijöiden paikallistaloudelliset vaikutukset ovat 0,9 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutukset 8 henkilötyövuotta. Menolajeista eniten tulovaikutuksia tuottaa majoittuminen.

Kävijätutkimuksen tuloksia hyödynnetään puiston kehittämisessä

Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Sari Airas on hyvillään Leivonmäen kansallispuiston kävijätyytyväisyyden korkeasta tasosta sekä paikallistaloudellisten vaikutusten kasvusta. ”Myös se on hienoa, että maastopyöräilijät ja patikoijat ovat mahtuneet sulassa sovussa osittain yhteisille poluille. Pyrimme jatkossa tuomaan puiston melontamahdollisuuksia ja esteettömiä palveluja entistä paremmin esiin, sillä niitä käytetään tasoonsa nähden vielä yllättävän vähän. Kävijätutkimuksen tietoja pystytään hyödyntämään puiston kehittämisessä todella monella tavalla, joten erityiskiitos vielä kaikille vastaajille!”, Airas toteaa.

Lisätietoja

  • Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimus 2021 (julkaisut.metsa.fi)
  • Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimus 2010 (julkaisut.metsa.fi)
  • Leivonmäen kansallispuisto 
  • Kävijätutkimuksen taustatiedot
    • Leivonmäen kansallispuiston kävijätutkimus toteutettiin vuonna 2021 helmikuun ja syyskuun välillä. Kävijätutkimus toteutettiin paikan päällä kyselylomakkeilla. Vastauksia saatiin yhteensä 385 kappaletta.
    • Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puiston kävijärakenteessa, käyntien alueellisessa jakaantumisessa, kävijätyytyväisyydessä sekä kävijöiden rahankäytössä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Edellinen kävijätutkimus oli toteutettu vuonna 2010, jolloin puiston käyntimäärä oli 12 500. Vuoden 2021 tutkimuksessa puiston käyntimääränä käytettiin vuoden 2020 käyntimäärää, joka oli 37 600. Vuoden 2021 käyntimäärä julkaistaan tammikuun 2022 lopulla, ja se jäänee jonkin verran edeltävää, koronapandemian puhkeamisen leimaamaa vuotta alhaisemmaksi.