Uutiset

Takaisin

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -projektialueen luontokohteet kasvattivat suosiotaan

31.1.2019

Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueelle tehtiin viime vuonna lähes 48 000 käyntiä. Käyntimäärä kasvoi kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lauhanvuoren kansallispuiston käyntimäärä oli noin 15 000, missä oli kasvua neljä prosenttia. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoon tehtiin noin 11 000 käyntiä ja sielläkin käyntimäärä kasvoi neljä prosenttia. 

Lapsi hiihtää Lauhanvuoren kansallispuistossa. Kuva: Heini Tolvanen.

”Lauhanvuoren sekä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistojen sekä Hämeenkankaan alueen luontomatkailua ja retkeilyrakenteita on kehitetty pitkäjänteisesti tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen, alueen kuntien, oppilaitosten ja yritysten kanssa jo vuosien ajan. Hankerahoitus sekä eduskunnan myöntämät valtion budjettivarat ovat olleet kehittämistoimien välttämätön edellytys. Alueen Geopark-statuksen haku on entisestään tiivistänyt osapuolten yhteistyötä ja tuonut kehittämiselle yhteisen tavoitteen”, kertoo puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta.

Lauhanvuori - Hämeenkangas on Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan rajaseuduilla sijaitseva luontomatkailualue, jolle haetaan parhaillaan UNESCOn Geopark-statusta. 

”Geopark-hakemus lähti marraskuussa ja nyt jännitetään, pääsemmekö heti tänä keväänä jatkamaan arviointivaiheeseen. Suon ympärille rakentuvassa Geoparkissa on useita hienoja käyntikohteita, kuten Katikankanjoni, Lauhanvuori, Kauhaneva ja Hämeenkankaan alueen pulppuavat lähteet. Tällä hetkellä panostamme alueen tunnetuksi tekemiseen, jotta yhä useammat ihmiset pääsisivät nauttimaan upeasta luonnosta”, kertoo Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen toiminnanjohtaja Terttu Hermansson

Geopark-hakemuksen valmisteluvaiheessa tehtiin geologisia, arkeologisia sekä lajistoon liittyviä inventointeja Metsähallituksen kohteilla. Inventoinnit toivat runsaasti uutta tietoa alueen luonnosta ja kulttuurihistoriasta. Alueella on tärkeitä elinympäristöjä monille harvinaisille lajeille, onpa Lauhanvuorella oma kämmekkälajinsakin, ’Lauhan kämmekkä’. Lisäksi löydettiin lukuisia arkeologisia kohteita, mm. historiallisia teitä, tervahautoja ja asuin- ja pyyntipaikkoja.

Tuloksia hyödynnetään alueen opastuksen ja palveluiden kehittämisessä. Inventointitietoja jalostetaan matkailukäyttöön eri muodoissa, ja vielä on kohteita, joihin tarvitaan opasteiden lisäksi uusia retkeilypalvelujakin. Eri harrastusmuodoille tarvitaan lisää reittejä, ja palveluja on tuotteistettava myös ulkomaalaisille kävijöille. Kävijämäärien lisääntyminen vaatii kulkuväylien ja paikoitusalueiden kehittämistä. Lisäksi palvelujen esteettömyys on huomioitava mahdollisuuksien mukaan.

Myös luonnonhoitotöitä on tehty ja niitä jatketaan, mikäli riittävä rahoitus saadaan turvattua. ”Täällä on aikoinaan esiintynyt miltei rinta rinnan avoimia harjurinteitä ja lähdevesien ruokkimia suoalueita, joiden tila on ojitusten ja umpeenkasvun myötä pahoin heikentynyt. Onneksi pystymme ennallistamis- ja hoitotoimilla palauttamaan soiden kykyä tasata tulvia ja parantamaan myös vesistöihin päätyvien vesien laatua”, kertoo luonnonsuojelupäällikkö Jouni Penttinen Metsähallituksesta.

Lisätietoja