Luontoon.fi uutiset

Laitilassa aloitetaan Mussalonmäen tammilehdon luonnonhoito

Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Mussalonmäellä lisää elintilaa tammille ja pähkinäpensaille poistamalla kuusia koneellisella hakkuulla. Kunnostustyöt toteutetaan viikolla kahdeksan. Alueen hoidon tavoitteena on parantaa uhanalaisten lehtolajien elinolosuhteita ja lisätä jalopuumetsää. 

Vanhaa puustoa, etualalla sammalpeitteinen kivi.Laitilan Mussalonmäki on osa Untamalan Natura-aluetta, ja siellä sijaitsevat pähkinä- ja tammilehdot kuuluvat uhanalaisiin luontotyyppeihin. Lehtometsien kasvillisuuden kerroksellisuus ja monipuolisuus tarjoavat lukuisille eliölajeille sopivan elinympäristön. Mussalonmäen lehto on yksi Suomen pohjoisimmista tammilehdoista.

Lehto on kuusivaltaistunut viimeisien vuosikymmenien aikana, ja vanhoille tammille on tarjolla enää vähän valoa ja elintilaa. Siksi osa tammista on nykyisin huonokuntoisia. Lehtoa kunnostetaan poistamalla kuusia, jotta tammilehdon säilyminen voidaan turvata. Kuusia poistetaan koneellisella hakkuulla viikolla kahdeksan. Hoitotyöt alkavat jo maanantaina 21. helmikuuta. Kunnostettava alue on hehtaarin kokoinen.

Alueella on jo jonkin verran kuolleita puita, ja ne jäävät maastoon lahopuuksi. Lahopuu tarjoaa elinympäristön monille hyönteislajeille ja hajottajille.

Alueen hoidolla runsastutetaan lehtolajistoa ja turvataan uhanalaisten lajien elinmahdollisuudet Mussalonmäellä. Samalla pyritään lisäämään myös jalopuiden määrää lehdossa. Käsiteltävä alue näkyy myös maisemassa.

Mussalonmäen luonnonhoitotyö toteutetaan osana Rannikko-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan rannikon suojelualueiden luontoa. Rannikon lajirikkaita elinympäristöjä uhkaavat Itämeren rehevöityminen, umpeenkasvu ja rannoille leviävät vieraslajit. Rannikko-LIFEn luonnonhoitotyöt tarttuvat ongelmaan raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Samalla syntyy lajeille sopivien elinympäristöjen verkostoja, jotka auttavat lajeja leviämään ja tarjoavat pakoreitin uusille alueille, kun ilmastonmuutos muuttaa vanhoja elinalueita kelvottomiksi. Hoidon kohteena on 41 Natura 2000 -aluetta Perämereltä Viron rannikolle.

Lisätietoja

Logot life, natura ja rannikko-life.