Luontoon.fi uutiset

Laidunnuksen avulla torjutaan luontokatoa ja ylläpidetään arvokkaita perinnebiotooppeja – tervetuloa tutustumaan luonnonlaidunnukseen Lehtisen saarelle 18.6.

Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet huolehtivat jäljellä olevista niityistä, kedoista, hakamaista ja muista perinnebiotoopeista. Ne turvaavat monien lajien elinmahdollisuudet ja ylläpitävät historiallisesti arvokkaita perinnemaisemia. 

Kansallisena Luonnonlaidunpäivänä 18. kesäkuuta juhlistetaan laiduntajia ja laidunyrittäjiä, jotka yhdessä tekevät arvokasta luonnonhoitotyötä. Teemapäivänä useat laidunyrittäjät ympäri Suomen avaavat ovensa yleisölle. Luonnonlaidunpäivän järjestävät yhteistyössä Metsähallitus, Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, WWF, Maa- ja kotitalousnaiset sekä ProAgria.

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä. Ne tarjoavat kodin muun muassa monille eri kasvi-, perhos- ja kuoriaislajeille. Perinteisen laidunnuksen vähennyttyä näitä elinympäristöjä uhkaa umpeenkasvu: 1960-luvulta nykypäivään tultaessa perinnebiotoopeista on hävinnyt jo yli 90 prosenttia.

Avoin laidun meren rannassa.

Tervetuloa tutustumaan Lehtisen saaren luontoon ja luonnonhoitoon

Tule kuulemaan Loviisassa sijaitsevan Lehtisen saaren monimuotoisista rantaniityistä ja luonnonlaidunnuksen hyödyistä Luonnonlaidunpäivänä lauantaina 18. kesäkuuta kello 10-12.30. Yleisölle ja medialle avoimessa tapahtumassa laiduneläinten omistaja Nilla Salonen ja Metsähallituksen Luontopalvelujen suojelubiologi Martina Reinikainen kertovat Lehtisen saaren perinnebiotoopeista ja luonnonsuojelualueiden laidunnuksesta sekä laidunnuksen tavoitteista. 

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään torstaina 16.6. Linkki ilmoittautumiseen yleisölle ja medialle ( link.webropolsurveys.com)
 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi lähtöosoite ja aikataulu. Kuljetuksen saareen ja takaisin mantereelle (lyhyt merimatka) hoitaa laiduneläinten omistaja. Osanottajia pyydetään tuomaan mukaan omat pelastusliivit. Tapahtumalla on säävaraus - tuulisella säällä ei pystytä järjestämään kuljetusta saareen. Tapahtumassa on myynnissä tilan tuotteita. 

Laidunnuksella ehkäistään Lehtisen saaren umpeenkasvua

Lehtisen saarella on yksi useasta Metsähallituksen hallinnoimasta luonnonsuojelukohteesta, joka vuokrataan laidunkäyttöön. Saaren luonto vaihtelee avoimista rantakivikoista ja runsaslajisista rantaniityistä lehtoihin sekä kuusivaltaisiin kangasmetsiin.  

”Lehtisen saaren perinnebiotoopit sopivat hyvin lampaiden kesälaitumiksi alueiden turvallisuuden ja monipuolisuuden vuoksi. Rotuna ahvenanmaanlammas viihtyy erittäin hyvin luonnonlaitumilla, koska lampaille on tarjolla suuri määrä erilaisia ruohoja ja puiden sekä pensaiden lehtiä syötäväksi. On ollut hienoa seurata ympäristön muuttumista laidunnuksen myötä ja kuulla, että sillä voi olla myönteistä vaikutusta rantaniittyjen arvokkaalle lajistolle”, kertoo laiduneläinten omistaja Nilla Salonen.

Lehtisen saarella on rikas historia, sillä se on aikaisemmin toiminut kalastustukikohtana ja luotsisaarena. 1800-luvulla saarella asui pysyvästi parhaimmillaan seitsemän luotsia perheineen. Sittemmin puolustusvoimien tukikohtana toiminut saari on paikallisten mukaan ennen vanhaan ollut hyvin avoin, mutta saaren aukeat ovat laidunnuksen ja perinteisen maankäytön vähenemisen myötä alkaneet kasvaa umpeen. Umpeenkasvua ja lajikatoa ehkäistäänkin laidunnuksella. Nykyisin saari toimii laidunalueen lisäksi myös matkailu- ja virkistysalueena, ja on erityisesti hyönteis- sekä lintuharrastajien suosiossa.

Lumovoimaa-hankkeessa torjutaan lajikatoa yhdessä maaseutuyrittäjien kanssa

Luonnonlaidunnusta edistetään Lumovoimaa Uudenmaan maaseutuyrittäjille -hankkeessa (metsa.fi), jossa parannetaan luonnonsuojelualueiden perinnebiotooppien tilaa sekä ideoidaan yhdessä karjankasvattajien kanssa kestäviä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä keinoja kehittää tilallisten yritystoimintaa. Lumovoimaa on Metsähallituksen Luontopalvelujen, ProAgria Etelä-Suomi ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten yhteishanke.

”Hankkeessa järjestämme laiduntapaamisia maastossa, valmennusta ja keskustelutilaisuuksia perinnebiotooppien hoidosta ja sopimuslaiduntajana toimimisesta luonnonsuojelualueilla. Luonnonsuojelualueilla käytännön toteutus vaatii usein yhteistyötä ja erityistä osaamista esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien huomioimiseksi. Lisäksi syksyllä on tarkoitus pitää työpaja perinnebiotooppien hoidon tuotteistamisesta. Tuomme esille maaseutuyrittäjien arvokasta työtä ja sen merkitystä uhanalaiselle lajistolle ja luontotyypeille, samoin kuin luonnonsuojelualueilla toimimisen tuomaa lisäarvoa yrittäjien toimintaan. Kustannustehokkaaseen lopputulokseen päästään tehokkaalla yhteistyöllä”, kertoo Martina Reinikainen, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä.

Luonnonhoito- ja laidunyrittäjät voivat saada luonnonlaitumen hoitoon tukea maatalouden ympäristösopimuksella. Luonnonsuojelualueiden niityt ja hakamaat ovat usein yrittäjiä kiinnostavia arvokkaita erityiskohteita. Kohteet saattavat myös tarjota mahdollisuuksia matkailutuloihin ja tuotteiden markkinointiin.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.