Luontoon.fi uutiset

Kyselystä suuntaa tupaesittelyjen kehittämiseen

Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa yli 400 autio-, varaus-, vuokra- ja päivätupaa retkeilijöiden käyttöön. Luontopalvelut kysyi marraskuussa 2022 nykyisiltä ja potentiaalisilta tupien käyttäjiltä palautetta tupien verkkosivuista kehittämisen tueksi. Nykyiset asiakkaat olivat pääasiassa jokseenkin tyytyväisiä tuvista saataviin ennakkotietoihin. Kyselystä kuitenkin saatiin arvokkaita vinkkejä sivujen kehittämiseen.

Luminen, harmaa pyöröhirsirakennus, jonka oikealla puolella matopyörä ja vasemmalla hiihtäjä. Taustalla lumista metsää
 

Marraskuussa 2022 tehtyyn tupakyselyyn vastasi yhteensä 1452 henkilöä. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Vastaajien kesken arvottiin tupaviikonloppu ja onnetar suosi Päivi Landénia. Onnittelut Päiville!

Kyselyn tuloksia

Vastaajista pääosa (88 %) oli nykyisiä tupa-asiakkaita. Heistä suurin osa käyttää tupia vuosittain tai muutaman kerran vuodessa. Pääosa tupien käytöstä tapahtuu kesäkaudella. Tietoa tuvista etsitään useimmin Luontoon.fistä: 90 % nykyisistä asiakkaista ja 72 % tupamajoitusta harkinneista vastaajista. Hakukoneen käyttö oli myös yleistä. Kokonaisuudessaan nykyiset asiakkaat olivat pääasiassa jokseenkin tyytyväisiä tuvista saataviin ennakkotietoihin. Noin 69 % nykyisistä asiakkaista koki tupien varaamisen vähintään jokseenkin helppona, ja suurin osa (78 %) löysi kaikki tupaan liittyvät tarpeelliset tiedot ja sisällöt.

Potentiaaliset asiakkaat toivoivat parannusta erityisesti tietojen löydettävyyteen, hakuun ja tupien varaukseen sekä selkeyttä varaustilanteen näkymiseen ja tupien sesonkiaikojen näyttämiseen. Tuville toivottiin myös lisää mm. somenäkyvyyttä.

Nykyiset asiakkaat toivoivat enemmän laadukkaita ja ajantasaisia kuvia sekä yleisesti kattavampia ja tarkempia tietoja. He kaipasivat esimerkiksi varustetasoon ja juomaveteen liittyvää tarkempaa kuvausta ja parannusta varaustilanteen ja sesonkiaikojen tarkasteluun. Myös tiedot telttailumahdollisuuksista tuvan ympäristössä kiinnostivat. Varaamisen osalta avaimiin liittyvät haasteet korostuivat.

Kohti uusia tupaesittelyjä

Tällä hetkellä tuvat on esitelty Luontoon.fi-verkkopalvelussa. Tupien esittelyjä uudistetaan tupatyyppikohtaisesti vaiheittain, ja uudet esittelyt siirtyvät uudistuvaan Eräluvat.fi-palveluun. Asiakkaan itse varattavissa olevien tupien esittelyt siirtyvät ensimmäisinä Eräluvat.fi-palveluun vuoden 2023 aikana. Muiden tupien kuvaukset uudistuvat ja siirtyvät myöhemmin.  

Lisätietoja tuvista