Luontoon.fi uutiset

Kuusiston linnalla on aloitettu muurin kunnostustyöt

Kuusiston linnan M-huoneeksi kutsutun tilan muuria kunnostetaan. Muurin laastikerrosten rapaumat ovat aiheuttaneet sen, että muuriin on alkanut kertyä ylimääräistä kosteutta. Mikä haurastuttaa laasteja ja aiheuttaa pakkasvaurioita rakenteeseen. 

Suuri osa linnasta on huputettu.

Syynä nyt tehtäville toimenpiteille on jo 2014 kuntokartoituksissa havaittu rakenteen sortumavaara. Kunnostus edellytti kuntokartoitusta perusteellisempaa aineistoa urakan taustalle ja siinä havaittiin, että M-huoneen seinistä eteläisen seinän kunto on kaikkein kriittisin. 

- Muurin laella on erittäin hauras osuus, joka on alkujaan ollut muurin ydintä, eikä siten siis tarkoitettu kestämään säärasitusta ilman suojakuorta. Lisäksi muurin sisällä havaittiin muurin suuntainen vaakahalkeama, kertoo Hilja Palviainen, suunnittelija Metsähallituksen luontopalveluista.

Muurin yleisin vaurioittava tekijä on vesi ja vain ehjä rakenne toimii veden rasituksia vastaan. Yleensä vesi pääsee rakenteeseen muurin harjalta, tai rapautuneiden saumojen kautta. Pakkasen myötävaikutuksella laasti rapautuu, ja murenee. Mitä kauemmin tilanne jatkuu, sitä enemmän vedelle syntyy rakenteessa tilaa tehdä tuhojaan.

Muurikiven väleihin on laitettu puukiiloja.

Rakennetta on korjattu vuosikymmenten saatossa monta kertaa ja nykyinenkin korjaus on tasapainoilua vanhojen korjausmateriaalien ja -tapojen sekä keskiaikaisten rakenteiden ja materiaalien välillä. Se tekee rakenteesta myös osaltaan arvaamattomamman, sillä erilaiset materiaalit ovat kestäneet aikaa ja rasitusta keskenään eri tavalla. Lyhyen välimatkan sisällä voi siis olla hyvin vahvaa ja kestävää rakennetta, sekä erittäin hauraita paikkoja. Suojeluarvon turvaaminen varmistetaan sillä, että Metsähallituksen oman työmaavalvonnan lisäksi työtä valvoo arkeologi, joka tekee myös rakennusarkeologista dokumentointia jatkuvasti työn edetessä. Urakoitsijana toimii rakennuskonservointiin erikoistunut yritys.

M-huone on yksi niistä harvoista huoneista, joiden käyttötarkoitus tiedetään rakenteiden ja kaivauslöytöjen perusteella. Huoneen nurkassa näkyvä rakenne on uunin pohja. Kaivauksissa tehdyt leipomiseen liittyvät löydöt sekä muurissa oleva hormirakenne tukevat tulkintaa siitä, että huoneessa on leivottu piispanlinnan tarvitsemat leivät.

Lisätietoja