Luontoon.fi uutiset

Kunnostetut kosket tuottivat jopa 24 000 kalanpoikasta

Metsähallitus on ensimmäistä kertaa laskenut, kuinka paljon kosken kunnostus hyödyttää kalanpoikasia. 147:llä koskella toteutettujen kunnostusten arvioidaan lisäävän parhaimmillaan yli 20 000 vaelluskalaa kohdevesistöihin vuosittain.  

Kuvassa yksi vesi virtaa vuolaana ja kivet on kasattu joen rannalle. Kuvassa 2 veden virtaus on hitaampaa, sillä kiviä on palautettu jokeen.
 

Vuosien 2020–2023 aikana kunnostimme yhteensä 147 koskea 32 joella tai purolla Kemijoen, Iijoen, Oulujoen, Vuoksen, Kymijoen, Kokemäenjoen ja Kiskonjoen vesistöalueilla. Koskikunnostuksia kertyi 24 hehtaaria ja purokunnostuksia 19 kilometriä. Kunnostusten tavoitteena oli palauttaa jokiin ja puroihin lohikalojen kutu- ja pienpoikasalueita, jotka olivat niistä ympäristön muokkausten takia hävinneet. 

Perattuihin koskiin palautettiin kiviä ja kaloille lisättiin kutu- ja poikaselinympäristöjä. Lisäksi kuivuneisiin uomiin palautettiin vesi ja virtavesiin lisätiin puita monipuolistamaan virtausolosuhteita ja syvyysvaihtelua, tehostamaan ravinteiden kiertoa sekä luomaan suojapaikkoja.  

”Näillä toteutetuilla kunnostustoimenpiteillä lisäsimme lohikalojen poikasille jopa 12 jalkapallokentän verran lisää elinalueita”, kalastuksen erityisasiantuntija Markku Vierelä Metsähallituksesta kertoo. 

Kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuutta kalakantoihin arvioitiin ensimmäistä kertaa. Kunnostusten arvioidaan lisäävän pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yhteensä 7 000–24 000 vaelluskalaa vuosittain kunnostetuille kohdealueille. Vesistöjen kunnostuksista hyötyvät vaelluskalojen ohella koko virtavesiekosysteemi. 

“Monimuotoisuuden ylläpitäminen ja parantaminen vesistöjä kunnostaen on parasta sopeutumista ilmastonmuutokseen. Parantuneet elinympäristöt lisäävät luonnon kykyä sopeutua muutoksiin. Kaloilla on korkea lisääntymispotentiaali, jolloin elinympäristöjä kunnostaen voidaan saavuttaa merkittävää taloudellistakin etua”, toteaa Vierelä. 

Kunnostukset toteutettiin eduskunnan myöntämällä rahoituksella sekä lukuisia muita rahoituslähteitä hyödyntäen. Myös jatkossa elinympäristökunnostuksiin suunnattu rahoitus on turvattava, jotta laaditut kunnostussuunnitelmat voidaan toteuttaa ja vesien tilaa edelleen parantaa. 

Kesän ja syksyn aikana kunnostuksia jatketaan Latokartanonkoskella Salossa, Karvionkoskella Heinävedellä sekä Vieksin reitillä Kuhmossa. 

Lisätietoja