Uutiset

Kouluille ja päiväkodeille vinkkejä saamen kielillä luonnon tarkkailuun vuoden jokaiselle päivälle

Seuraa kasveja ja eläimiä tai vaikkapa lumen syvyytä ja ilman lämpötilaa vuoden kierrossa! Nyt se on mahdollista myös saamen kielillä. Saamen kielten viikolla Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa saamelaisten kotiseutualueen kouluille ja päiväkodeille luonnon havainnoinnin avuksi inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisen luonnonhavainnointikalenterin.

Luonnonhavainnointikalenterissa eli fenologisessa* kalenterissa on innostavia tehtäviä vuoden jokaiselle päivälle. Kalenteria voi käyttää apuna ja innostuksena luonto-opetuksessa kouluissa ja päiväkodeissa, ja sitä voi täyttää yhdessä tai yksin. (* Fenologia on biologian osa-alue, joka tutkii eliöiden toiminnan ja käyttäytymisen vuodenaikaista ja vuosittaista vaihtelua, fi.wikipedia.org)

Luontohavaintojen tekoa varten ei tarvitse mennä kauas, riittää kun astuu ulos ovesta! Apuvälineitä ei monta tarvitse, värikynillä, lämpömittarilla ja lumensyvyyttä mittaavalla harjanvarrella pääsee jo pitkälle. Tehtävien lisäksi vuoden jokaiseen kuukauteen liittyy kirje Urho Kekkosen kansallispuiston menninkäiseltä, Ukselmapään Elskalta. Elska-menninkäinen innostaa luonnon tarkkailuun kertomalla omia havaintojaan, joita hän tekee aitiopaikalla kansallispuiston sydämessä Ukselmapää-tunturilla.

Kuva kalenterista.

 

Kalenterin saa kuka tahansa halutessaan käyttöönsä

Aineistoa toimitetaan saamelaisalueen kouluille ja päiväkodeille Saamen kielten viikolla 19.-25.10. Lisäksi aineistoa toimitetaan saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle kouluihin, joissa on saamenkielisiä luokkia tai joissa opetetaan saamen kieltä. Kalentereja saavat halutessaan myös saamen kielten aikuisopiskelijat sekä kaikki muutkin halukkaat käyttöönsä.

Luontokasvatus ja -opastus on osa Metsähallituksen työtä, ja teemme myös saamenkielistä luontokasvatusta. Luontokasvatusaineiston tuottamisen lisäksi tehdään myös koulu- ja päiväkotivierailuja ja järjestetään retkipäiviä Pohjois-Lapissa. Luonnontarkkailu- eli fenologinen kalenteri on tehty osana Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaa Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanketta (2010-2013). Nyt kalenteri on käännetty saamen kielille PAN - Pohjoisen luonnonilmiöt -projektissa, jota vetää Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut.  PAN-projekti saa EU:n ENI Kolarctic-naapuruusohjelmarahoitusta, ja tämän kansainvälisen luonnonsuojeluyhteistyön merkeissä myös projektin norjalainen kumppani, NIBIO - Norjan Biotalousinstituutti, jakaa tätä saamenkielistä luontokasvatusmateriaalia kouluille Paatsjoen alueella ja Finnmarkin läänissä.

Lisätietoja