Luontoon.fi uutiset

Korouomalla reittimuutoksia – rakenteilla uusi rengasreitti, kanjonin pohjalla kulkeva reitti lyhenee

Posiolla retkeilijöiden suosimassa Korouoman rotkolaaksossa tehdään tänä kesänä reittimuutoksia. Rakenteilla on uusi rengasreitti, joka lähtee Saukkovaarasta ja kiertää Piippukallion kautta. Korouoman kanjonin pohjalla kulkeva reitti puolestaan poistetaan osittain käytöstä. Taustalla ovat majavien aiheuttamat tulvat ja luonnonsuojelualueen herkän luonnon kuormituksen vähentäminen. 

Etualalla kelomänty, taustalla metsää sekä rotko.

Korouoman uusi päiväreitti, Piippukallion Joronjälki, toteutetaan tämän kesän aikana. Alkukesällä suunniteltu reitin linjaus tarkastetaan luontoarvojen osalta. Sen jälkeen reitti merkitään maastoon maalimerkein, risteyspaikkoihin laitetaan viitat ja reitillä tehdään pientä raivausta. Tämänhetkisen arvion mukaan reitti avataan retkeilijöille loppukesästä. Reitin kestävyyttä parannetaan tarvittaessa mursketöillä talven ja ensi kesän aikana. 

Uusi reitti on pituudeltaan viisi kilometriä. Ympyräreitti alkaa Saukkovaaran lähtöpisteeltä, 
kulkee pohjoiseen Piippukalliolle ja palaa takaisin lähtöpisteelle. Reitillä kuljetaan osin vanhaa, osin uutta polkupohjaa. Kierroksen voi kulkea joko itsenäisenä tai yhdistää Koronjää-reittiin.

Vaellusreittiin muutoksia

Korouoman kanjonin pohjalla kulkeva pitkä reitti Pirunkirkon ja Kanjonilaavujen välillä puolestaan poistetaan käytöstä. Yhteys reitille katkeaa, kun Pirunkirkon laavun vieressä oleva Korojoen ylittävä silta puretaan alkukesän aikana. Koivukönkäälle ja Pirunkirkolle johtava reitti toimii jatkossa pistoreittinä Koivukönkään lähtöpaikalta Pirunkirkon laavulle saakka. Laavu rakenteineen on hyvässä kunnossa. Pirunkirkolta Julmakalliolle nouseva reitti ja Julmakallion portaat on poistettu käytöstä jo aiemmin. Julmakallion laavu poistuu myös käytöstä.

Pitkän vaellusreitin osuus Lapiosalmelta Saukkovaaraan jää käyttöön.

Suljettava reittiosuus on ollut ajoittain huonossa kunnossa majavien aiheuttamien tulvien takia. Majavien padoista johtuvat tulvavedet ovat rikkoneet siltoja ja pudottaneet osia polusta jokeen. Tämä on vaikeuttanut reitin turvallista käyttöä ja nostanut huoltokustannuksia. Muutoksen myötä käytöstä poistuvat myös ne reitin osat, jotka todennäköisesti jäävät seuraavaksi majavan aiheuttamien tulvavesien alle.

Korouoman luonnonsuojelualueen kävijämäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Reittimuutoksilla suojellaan myös alueen luontoa, kun laajempi osa kanjonia säästyy retkeilyn aiheuttamalta kuormitukselta. Tämä parantaa erityisesti pesivien petolintujen tilannetta, mutta osaltaan myös majavan ja kasvillisuuden elinoloja.

Retkeilyrakenteita kunnostetaan

Kesän aikana Korouomalla parannetaan retkeilypalveluita ympäri aluetta. Pirunkirkon päässä alkaa touko-kesäkuun vaihteessa uusien pitkosten rakentaminen. Alueella myös kunnostetaan useita laavuja ja tulipaikkoja kesän aikana ja myöhemmin tänä vuonna. Kunnostukset ovat esimerkiksi kattojen ja käymälöiden korjaustöitä. Palveluita keskitetään edelleen Saukkovaaran ympäristöön. Saukkovaaraan johtava tie on kunnostettu ja lähtöpisteellä on uusi pysäköintialue.

Lisätietoja