Luontoon.fi uutiset

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelmaseloste ennakoi kävijävirtojen moninkertaistuvan

Kajaanilainen Infrasuunnittelu Oy toimii konsulttina Metsähallituksen Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuihin liittyvässä toimeksiannossa. Toimeksiannon yhteydessä on selvitetty Kolin matkailualueen sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita alueen pysäköintialueisiin liittyen sekä tutkittu Kolin aluetta kokonaisuutena Ylä-Koli, Kolin kylä sekä satama ja sen lähialue huomioiden. Projektin yleissuunnitteluvaiheessa on kartoitettu pysäköintiin soveltuvat alueet sekä havainnoitu kuhunkin pysäköintivaihtoehtoon liittyviä kevyenliikenteen- ja reittiyhteyksiä sekä Kolin sisäisten alueiden välistä saavutettavuutta.

”Kolin kansallispuisto on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle ja tänä vuonna tullaan tekemään uusi kansallispuiston kävijäennätys. Tämä on aiheuttanut liikenteen ja pysäköinnin pullonkauloja, joiden ratkaisemiseksi yleissuunnitelma sisältää paljon hyvää pohdintaa ja antaa pohjaa päätöksenteolle”, kertoo erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen Metsähallituksesta. Kotimaan matkailun kasvava trendi ei luo paineita pelkästään Kolin matkailualueen tämän hetkisen paikoitusongelman ratkaisemiseksi, vaan hankkeessa on etsitty proaktiivisesti ratkaisuita Koli 2050 -vision mukaisen moninkertaisen kävijämäärän ennakoivan vastaanottokyvyn turvaamiseksi. 

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut -toimeksiannon ensimmäiseksi ratkaisuksi esitetään Ylä-Kolin parkkiratkaisujen kehittämisen priorisointia. Priorisointikohde on kaksivaiheinen sisältäen sekä Ylä-Kolin nykyisen parkkikapasiteetin tehostamisen että Ylä-Kolin uuden tukiparkin Ylä-Kolintie 25:n paikoitusalueen rakentamisen. Toiseksi ratkaisuksi esitetään Kolin kylän tukiparkkia, ratkaisun mukanaan tuomaa Kolin kylän rengastietä ja kevyenliikenteenväylää. Lisäksi Kolin kylälle Kolin Kulmakivitontille esitetään kansallispuiston portti -pylväsrakennetta tien varteen opasteeksi Kolin kylältä alkavalle kansallispuistolle ja reitille sekä viitoituksen lisäämistä pysäköintiratkaisujen tueksi. Kolmanneksi ratkaisuksi esitetään Kolin satama-alueella sijaitsevien vanhojen lauttaliikenteen syöttökaistojen hyödyntämistä, sataman tukiparkkeja, sataman läheisyydessä sijaitsevan rinneparkin kunnostusta sekä ao. alueiden välisen liikkumisen turvaavaa kevyenliikenteenväylää ja -reittiä. 

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelmaseloste karttoineen on nähtävillä Metsähallituksen Luontoon.fi/koli/ajankohtaista -sivulla sekä paperiversiona Kolin matkailuneuvonnassa (Ylä-Kolintie 2) 16. – 30.11.2020 ajan. Sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus kommentoida yleissuunnitelmaa sähköisesti 30.11.2020 saakka. Kommentit pyydetään toimittamaan toimeksiannon konsulttina toimivan Infrasuunnittelu Oy:n edustajan Hanna Revon sähköpostiin hanna.repo(at)infrasuunnittelu.fi.

Lisätietoja