Uutiset

Kolin kansallispuiston rakennusperintöinventointi: Poikolan tila on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus

Metsähallitus on tehnyt Kolin kansallispuistossa rakennusperintöinventointia tänä kesänä. Inventointityö painottuu rakennusperintöarvojen, säilyneisyyden ja rakennusten kunnon arviointiin. Kolin kansallispuistossa on pientiloihin, matkailuun, vaelluskulttuuriin liittyviä arvokkaita rakennuksia. Pientiloista ja koko alueen rakennuskannasta mielenkiintoisena helmenä nousee esille Poikolan tila. Matkailuperinteestä hyviä esimerkkejä ovat Ryynänen, yksityiskäyttöön vuokrattava Pärnälahden Punainen tupa sekä vaelluskulttuuriin liittyvät taukotuvat kuten Ikolanaho, Soikkeli ja Ylä-Murhi.

Vanha, melko kookas ja harmailla laudoilla verhottu kaksikerroksinen puutalo.

”Poikola on paikallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas täysin alkuperäisenä säilynyt rakennusryhmä. Einari Saarelaisen ja hänen poikansa Teuvo Saarelaisen kotipaikka on minimalistisesti, rakentamisen ylijäämä- ja kierrätystavarasta, rakennettu ja pienin varoin ylläpidetty kohde. Poikola on lajinsa viimeisimpiä edustajia. Arvoa nostaa se, että talo on säilynyt irtaimistoineen”, suunnittelija Marianne Rautiainen Metsähallituksesta kertoo.

Muista pientilakulttuurin edustajista Ollilan ja Turulan tilat muodostavat yhdessä upean perinnemaisemakohteen. Ollilan tila on yksi Kolin viidestä vanhimmasta tilasta. Ollilan tila jaettiin kahtia vuonna 1937 veljesten kesken. Tilukset puolitettiin ja myös päärakennus halkaistiin kahtia. Alkuperäisen Ollilan viereen rakennettiin Turulan talo, jonka hirret otettiin Ollilan vanhasta päärakennuksesta.

Kolin rantatien varrella sijaitseva autiotalo Ala-Murhi herättää matkailijoissa mielenkiintoa. Murhivaaran tilan 1940-luvun masardikattoinen asuinrakennus ja savusauna ovat säilyneet autioitumisaikaisessa 1960-luvun asussaan. Vaaralan talo on nykyisin Metsähallituksen toimistokäytössä. Talo on hirsirunkoinen ja se on rakennettu Metsänvartijan tuvaksi vuonna 1933. Vaaralan pihapiiri on säilynyt pääpiirteittäin 1930-luvun ulkoasussa.

Mansardikattoinen vanha kaksikerroksinen puutalo.

Matkailuhistoriasta kertovat hotelli Koli, Kolin sataman vanhan Alamajan rauniot, Ryynänen sekä Mattilan tila. Mattila mansardikattoineen eroaa muista Kolin taloista, sillä se rakennettiin alun perinkin matkailijoiden majoittamista silmällä pitäen, ei niinkään maataloksi.

Kolin Ryynänen on punamultaisten hirsirakennusten muodostama pihapiiri Kolin kylän keskustassa. Kaksikerroksisen päärakennuksen rakennutti kolilainen opettaja Antti Ryynänen vuonna 1938 kaupaksi ja asunnoksi pojalleen Kaarlo eli Kalle Ryynäselle ja hänen perheelleen. Kiinteistön nimeksi tuli Kolin Kallela. Sellaisena rakennus toimi 1950-luvulle, mistä lähtien entistä kaupparakennusta pidettiin kesäasuntona ja toisinaan matkailijoiden palvelussa.

Vaelluskulttuurin tukikohdista kiinnostavia ovat mm. Lakkala, Ylä-Murhi, Soikkeli ja Ikolanaho. Lakkala toimii kesäisin lammaspaimentilana ja on myös perinnemaisemakohde. 

Rakennusperintöinventointi kertoo kansallispuiston rakennusten nykytilasta ja analysoi siihen johtanutta historiallista kehitystä. Alue-, kohde- ja rakennustiedon perusteella arvioidaan niiden ominaispiirteiden kulttuurihistoriallinen merkitys. Rakennusperintöinventointia tarvitaan, jotta osataan suunnitella rakennusten mahdollisia ylläpito- ja restaurointitöitä kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden.

Lisätietoja