Luontoon.fi uutiset

Kesän talkooleirien sarja jatkuu: Vekaran syrjäisellä saarella raivataan tilaa perinneympäristöjen lajeille

Vapaaehtoiset talkoolaiset suuntaavat 12. elokuuta 2023 Uudenkaupungin edustalla sijaitsevalle Vekaran saarelle raivaamaan umpeenkasvaneita hakamaita. Talkooleirin järjestävät WWF ja Metsähallitus, ja se on osa Rannikko-LIFE-hanketta.

Saari ilmakuvassa keväällä.

Vekaran saari sijaitsee kaukana rannikosta ulkomeren laidalla ja on ollut muinoin salakuljettajienkin tukikohtana. Noin 40 hehtaarin kokoisen saaren luonto pitää sisällään monilajisia niittyjä ja umpeutuvia hakamaita. Lampaita on palautettu laiduntamaan saarelle 2010-luvulla, ja ne huolehtivat osaltaan perinneympäristöjen säilymisestä avoimina. Rannikkomme arvokkaat perinneympäristöt vaativat jatkuvaa hoitoa, kuten laiduntavia eläimiä tai säännöllistä niittämistä. Monet uhanalaiset lajit tarvitsevat avoimia tai puoliavoimia elinympäristöjä, jotka ovat syntyneet laidunnuksen ja niittämisen myötä.

Leirillä talkoolaiset raivaavat katajaa sekä polttavat raivaustähteitä. Kunnostamalla hakamaita vapaaehtoiset parantavat Vekaran saarella esiintyvien uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi silmälläpidettävät ketonoidanlukko ja pohjannoidanlukko sekä erittäin uhanalainen saunionoidanlukko.

Rannikko-LIFE-hanke pyrkii turvaamaan rannikon harvinaistuvia elinympäristöjä, kuten ketoja ja niittyjä, hoitamalla ja ennallistamalla kymmeniä kohteita vuosina 2018–2025. Rannikon lajirikkaita elinympäristöjä uhkaavat Itämeren rehevöityminen, umpeenkasvu ja rannoille leviävät vieraslajit. Rannikko-LIFE-hankkeessa mm. raivataan, kulotetaan ja palautetaan alueita laidunkäyttöön. Talkooleirit ja vapaaehtoistyö ovat hankkeessa yksi tärkeä keino luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja

Life, NATURA 2000 ja Rannikko-LIFE.