Luontoon.fi uutiset

Kaskisavut nousevat Kolin kansallismaisemissa huomenna

Kolin kansallispuistossa poltetaan kaskea tiistaina 8.6. noin kello 12. Kaski sytytetään, kun sääolosuhteet sen sallivat. Erityisesti seurataan tuulen suuntaa ja nopeutta. Nyt poltettava kaski sijaitsee Ollilan ja Mattilan tilojen välisen pihatien varrella. 

Perinteisiin pellavavaatteisiin pukeutuneet talkoolaiset polttavat kaskea. Ilma on sakeana savusta.

”Kasken polttoa voi tulla seuraamaan pitkin päivää. Komeimmat liekit nousevat heti kasken sytyttämisen jälkeen, mutta kasken poltto ja viertäminen jatkuvat pitkälle iltapäivään. Autot tulee jättää joko Ollilan pysäköintialueelle (Ylä-Kolintie 12) tai Kolin kylälle. Ollilan pihatien varteen autoja ei saa tuoda, sillä kulkureitin tulee säilyä vapaana,” polttoa johtava suojelubiologi Miia Kokkonen Metsähallituksesta korostaa.
 
Kaskialueen puut on kaulattu kolme vuotta sitten. Puut kaadettiin tämän vuoden huhtikuussa. Kasken polton jälkeen alue aidataan metsälaitumiseksi Kolilla laiduntaville maatiaiseläimille. Hakamaat ja metsälaitumet ovat puustoisia perinneympäristöjä. Niitä löytyy Ollilan, Mattilan, Seppälän ja Lakkalan tilojen pihapiireistä.

”Jatkamalla perinnebiotooppien hoitoa kohteillamme niittämällä ja laiduntamalla, varmistamme arvokkaan lajiston säilymisen. Lampaat ja lehmät ovat tässä avainasemassa. Kun laiduntavat eläimet syövät tavallisia, korkeakasvuisia ja kilpailussa pärjääviä kasveja, ne luovat valoa ja tilaa harvinaisille, matalakasvuisemmille niittykasveille. Suuri osa uhanalaisista pölyttäjistä elää harvinaistuneissa perinneympäristöissä, kuten niityillä ja kedoilla. Pölyttäjät taas ovat elintärkeitä meille,” jatkaa suojelubiologi Miia Kokkonen.

Kolin maisemaa hoitavat kaskitulet ja laiduntava maatiaiskarja

Kolilla on ennen kansallispuiston perustamista istutettuja talousmetsiä, joita on puiston perustamisen jälkeen raivattu kaskiksi. Kuusikot poltetaan huuhtakaskina, joiden valmistelu aloitetaan useita vuosia ennen polttoa kaulaamalla kuusia kuivumaan. Kaulauksessa puu kuoritaan rungon ympäri pieneltä matkalta, jolloin nestevirtaukset katkeavat ja puu kuolee pystyyn. Kansallispuistossa on parhaillaankin kuivumassa useita alle neljänneshehtaarin huuhtakaskia. 

Puut kaadetaan ja korjataan ja kaski kasataan polttokeväänä tai edellisenä syksynä. Kolilla kaskia poltetaan parin vuoden välein kaskiperinteen sekä kaskiruis- ja kaskinaurislajikkeiden säilyttämiseksi. Tuoreita kaskia on etenkin puiston pohjoisosassa Ollilan ja Mattilan välimaastossa. Vanhat kaskimetsät säilytetään lehtipuuvaltaisina poistamalla niistä tarvittaessa kuusia. 

Kolin kansallispuiston elävimmät kulttuuriympäristöt ovat Ollilassa, Turulassa, Vaaralassa, Mattilassa, Seppälässä ja Lakkalassa, joiden ympäristöjä hoidetaan yhä laiduntamalla, kaskeamalla ja niittämällä.

Lisätietoja