Luontoon.fi uutiset

Karevansuon suoluontoa palautetaan ennallistamalla

Maskussa sijaitseva Karevansuon luonnonsuojelualue on pohjavesivaikutteinen suoallas, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty ojittamalla kuivattaa metsätalouskäyttöön ja turpeennostoon. Karevansuon ennallistamistyö tehdään tänä kesänä konetyönä. Kaivinkone raivaa ensin pienpuustoa ojalinjoilta, jotta täyttötyö voidaan tehdä helpommin.

Ennallistettu räme.

Suon paluu 

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Alun perin Karevansuo on ollut luonnontilaisena keskustastaan avointa, pääosin nevaa ja harvapuustoista rämettä. Suon laiteilla on ohutturpeisia kuusivaltaisia korpia ja soistumia mutta myös pohjavesivaikutteisia koivu- ja tervaleppäluhtia. Suo on ojitettu tiheästi ja ojat ovat niin vanhaa alkuperää, että vesitasapaino, kasvillisuus ja puusto ovat muuttuneet hyvin paljon alkuperäisestä. Alueen kaakkoisosissa on myös vanhoja turpeennostoalueita. Ne jäävät pääosin vesialtaiksi. 

- Ennallistamisen odotetaan elvyttävän alueen taantunutta ja osin kadonnutta suolajistoa, sanoo Johanna Ruusunen Metsähallituksesta.

Karevansuota ennallistetaan tänä kesänä heinä-elokuussa. Ojalinjan raivaus alkaa 27.7.2023, jonka jälkeen tukitaan ja padotaan suo-ojia. Työ kestää 1-2 viikkoa. Ennallistettavan alueen pinta-ala on 17 hehtaaria, ja työ toteutetaan osana Helmi-elinympäristöhanketta. Helmi-ohjelman tavoitteena on ennallistaa vuoden 2023 loppuun mennessä 12 000 hehtaaria soita. 

Kaivinkone töissä maastossa kesäpäivänä. Reitistö ja alueella ulkoilu 

Karevan kierto on osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä. Alueella on virallisen reitin lisäksi paljon polkuja. Osa reittiä joudutaan sulkemaan turvallisuussyistä ennallistamistyön ajaksi. 

- Reittejä pitkin voi töistä huolimatta kulkea, mutta kävijöiden on hyvä huolehtia siitä, että kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat heidät. Liikkuvaan työkoneeseen on hyvä pitää riittävä turvaväli, muistuttaa Ruusunen.

Lisätietoja

  • Helmi-elinympäristöohjelma
    • Helmi-tunnus.Helmi-elinympäristöohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Suojelemme ja kunnostamme soita, lintuvesiä ja rantaluontoa, perinnemaisemia sekä metsiä yhdessä kautta Suomen. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus. Lisätietoa ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta (ym.fi).

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta - erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen. 
Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.