Uutiset

Kainuun kesän pisin pitkostyömaa löytyy Suomussalmen taajaman kyljestä

Metsähallitus uusii tulevana kesänä Suomussalmen Säynäjäsuon pitkokset. Tämän kesän Kainuun pisimmälle pitkostyömaalle tulee mittaa noin puolitoista kilometriä. Myös Hyrynsalmella kunnostetaan retkeilyreittejä ja Ukkohallaan saadaan samalla uusi näköalatorni.

Retkeilijä kulkee vanhoja pitkospuita selin kuvaajaan. Maastossa vanhojen pitkosten vierellä on uusiten pitkosten lankkuja, jotka odottavat asentamista.

Lähellä Suomussalmen tajaamaan sijaitseva Säynäjäsuo - Matalasuo on Kainuun suurimpia ja linnustoltaan merkittävimpiä avosuoalueita. Alueella kulkee erityisesti paikallisille tärkeä retkeilypolku (noin 10 km). Tänä kesänä Metsähallitus uusii polun pitkososuudet. Reittiä linjataan uudestaan, jotta pitkosten määrää saadaan vähennettyä ja näin mahdollistetaan reitin ylläpito myös jatkossa. Linjauksen jälkeen pitkosta jää reitille n. 1,5 kilometriä.

Lankut on ajettu maastoon moottorikelkoilla maaliskuun aikana. Niitä aletaan asentamaan paikalleen kesäkuun alussa, kelien salliessa.

Säynäjäsuo - Matalasuo -soidensuojelualue käsittää laajan suokokonaisuuden, joka on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Suomaisema on edustava ja suotyyppien kirjo on suuri. Suurin osa suosta on karua, mutta pieniä reheviä laikkuja on siellä täällä. Alueella pesii ja vierailee paljon Kainuussa harvalukuisiakin soiden, vesien ja erämaan lintuja.

Myös Ukkohallaan kunnostettuja reittejä ja uusi näköalatorni

Hyrynsalmen kunta ja Metsähallitus kunnostavat Ukkohallan retkeilyreittejä ja palveluvarustusta. Reittikunnostuksia tehdään niin valtion, kunnan kuin myös yksityisten mailla yhteensä lähes 2,5 kilometrin verran.

Pitkokset ja murskeet on ajettu talven aikana maastoon. Työt reiteillä tehdään loppuun kuluvan kesän ja syksyn aikana. Joko tämän vuoden tai ensi vuoden puolella on suunnitteilla rakentaa Ukkohallaan myös uusi näköalatorni Pienen Tuomivaaran päälle. Rakennusajankohta tarkentuu myöhemmin.

"Pieni Tuomivaara nousee korkeimmillaan lähes 350 metriä merenpinnan yläpuolelle eli aika korkealla ollaan, vaikka tornia ei sijoitetakaan ihan vaaran laelle. Itse torni on puurakenteinen, noin 15 metriä korkea ja siihen on suunniteltu esteetön alatasanne", kertoo projektipäällikkö Jari Romppainen Hyrynsalmen kunnasta.

Hyrynsalmen ulkoilureittien kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 265 000 euroa. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta. Hyrynsalmen kunta toimii hankkeen päävastuullisena.

Lisätietoja