Luontoon.fi uutiset

Käyntimäärien kasvu jatkuu Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoissa

Metsähallituksen vuotuiset käyntimäärälaskennat osoittavat, että luontokohteiden vetovoimaisuus on jatkunut myös vuoden 2020 loppupuolella. Helvetinjärven kansallispuistoon tehtiin viime vuonna yli 80 000 käyntiä, missä on kasvua 102 prosenttia. Seitsemisen kansallispuistoon tehtiin lähes 61 000 käyntiä. Ja kasvua oli 32 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kolme nuorta hyppää ilmaan hiekkarannalla.

”Helvetinjärven käyntimäärän hurjaa kasvua selittää itse retkeilijöiden määrien kasvun lisäksi myös laskennan laadun parantuminen. Alueen molemmat pääsisäänkäynnit ovat nyt etäluettavien laskureiden piirissä. Käyntimäärät nousivat myös Rapolan linnavuorella, Siikanevalla, Vehoniemenharjulla sekä Pukalan ja Riuttaskorven virkistysmetsissä. Tämä kertoo retkeilybuumin laajentumisesta kansallispuistojen lisäksi myös muille luontokohteille,” puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta sanoo. 

Retkeilyn suosio lisääntynyt jo pitkään. Koronavuonna sisäliikuntapaikkojen sulkeminen ja tapahtumien peruuntuminen ovat tuoneet luontokohteisiin entistä enemmän ensikertalaisia. Viime vuonna julkaistujen kävijätutkimusten perusteella ensikertalaisia oli Seitsemisessä lähes puolet ja Helvetinjärvellä 67 prosenttia kävijöistä. Pirkanmaan kansallispuistot ovat tärkeitä retkeilykohteita Tampereen seudun lisäksi myös pääkaupunkiseudun asukkaille. Helvetinjärvellä kotimaisista matkailijoista 17 prosenttia oli kotoisin joko Helsingistä, Vantaalta tai Espoosta. 

Seitsemisen luontokeskuksen ja Koveron perinnetilojen käyntimäärät sen sijaan laskivat, 13 prosenttia luontokeskuksessa ja 21 prosenttia Koveron perinnetilalla. Syynä tähän ovat mm. näyttelytilojen sulkemiset ja aukioloaikojen supistuminen koronarajoitusten vuoksi sekä varmasti osittain se, että kävijät halusivat välttää sisätiloja mahdollisuuksien mukaan. Luontomatkailuyrittäjien toiminnassa koronavuosi on näkynyt eri tavoin. Majoitusyrittäjillä kysyntää on voinut olla jopa ennätyksellisen paljon, kun taas ohjelmapalveluyrittäjillä ryhmävaraukset peruuntuivat lähes kokonaan. 

Kävijähuippuvuoden 2020 aikana Seitsemisessä ja Helvetinjärvellä saatiin tehtyä myös useita huollon sujuvoittamiseen ja kestävyyteen vaikuttavia toimenpiteitä eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella. Seitsemisen kansallispuistossa korjattiin mm. vuokratupia, pitkospuita ja siltoja sekä tiestöä. Helvetinjärvellä aloitettiin teiden kunnostuksella. Myös alueiden kuivakäymälöitä korvattiin uusilla, imuautolla tyhjennettävillä käymälöillä, mikä vähentää ja nopeuttaa huoltokertoja. Kehittämistyöt jatkuvat edelleen tänä vuonna ja käynnistyvät kunnolla myös Helvetinjärvellä heti hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua alkuvuodesta. Työn alla ovat mm. uusien reittien ja taukopaikkojen suunnittelu, viitoitus ja uudet opastaulut. Seitsemisessä käynnistyy luontokeskuksen energiaremontin suunnittelu.

Lisätietoja