Luontoon.fi uutiset

Iso maaseuturahoitteinen investointihanke nosti Kanta-ja Päijät-Hämeen luontokohteiden maastopalvelut uudelle tasolle

Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistojen, Evon retkeilyalueen sekä Hämeen Ilvesreitistön lähtöpisteitä, taukopaikkoja ja reittejä kehitettiin vuosina 2019-2022 lähes miljoonan euron suuruisessa maaseuturahoitteisessa investointihankkeessa. Hankkeen tuloksena Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden taso nousi merkittävästi ja alueelle rakentui valtakunnallisestikin huomioitava esteettömien luontokohteiden kokonaisuus. 

Liesjärvelle toteutettiin Suomen pisimpiin esteettömiin reitteihin lukeutuva Peukaloisen polku, jolla on mittaa lähes neljä kilometriä. Torronsuolla parannettiin puiston pääsisääntulon Kiljamon palveluja laajentamalla pysäköintialuetta sekä rakentamalla esteetön keittokatos, pitkosreitti ja katselulava. 

Evon Niemisjärvien alueelle valmistui uusi 1,8 kilometrin mittainen esteetön reitti taukopaikkoineen ja esteettömiä palveluja lisättiin myös leirialueella sekä Syrjänalusen ja Valkea Mustajärven taukopaikoilla. Lisäksi Evolle toteutettiin 17, 39, ja 67 kilometrin mittaiset maastopyöräreitistöt. 

Nainen ja mies seisovat halot sylissään keittokatoksessa.

Päijänteen kansallispuistossa Kelventeen harjusaarella sijaitseva Kirkkosalmen taukopaikka muutettiin esteettömäksi ja saaren taukopaikkojen käymälälaitteistot uusittiin. Päijätsalon vanha torni kunnostusmaalattiin ja pysäköintialuetta laajennettiin. Pulkkilanharjulla selkiytettiin opastusta.  

Hämeen Ilvesreitistöllä lähtöpisteisiin lisättiin opastustauluja ja reittimerkintöjä yhtenäistettiin koko reitistöllä. Melkuttimien Kaitajärvelle rakennettiin uusi taukopaikka ja pysäköintialueita laajennettiin Melkuttimella, Kivijärvellä, Pääjärvellä sekä Onkimaalla. 

”Hankkeen onnistumisessa keskeistä oli ohjausryhmän tiivis ja hedelmällinen yhteistyö. Alueella on kysyntää ja jatkossa onkin tärkeää, että Metsähallituksen Luontopalvelujen perusrahoitus pysyy riittävällä tasolla, jotta palveluja pystytään pitämään yllä”, virkistyskäyttöpäällikkö Tuula Peltonen Metsähallituksesta kertoo.

Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishankkeen ohjausryhmään kuuluivat alueen kunnat, Hämeen virkistysalueyhdistys, Päijät-Hämeen ja Hämeen liitot, Hämeen ELY-keskus sekä Metsähallituksen Luontopalvelut hankkeen toteuttajana.

”Maaseuturahoitus mahdollisti kahden maakunnan alueella merkittäviä luontoreitistöjen investointeja, joilla on vaikutuksia mm. alueen luontomatkailun vetovoiman lisääntymiseen sekä luonnosta saataviin hyvinvointivaikutuksiin. Esteettömyys oli investoinneissa tärkeässä roolissa, joten esteetön matkailu nousi hankkeen myötä Hämeessä uudelle tasolle. Tärkeää on myös se, että maastorakenteiden toteutuksessa otettiin huomioon rakenteiden elinkaari ja ylläpito", iloitsee kehittämispäällikkö Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskuksesta. 

Moniin hankkeessa tehtyihin toimenpiteisiin pääsee tutustumaan jo talviretkeilyn merkeissä. Reiteillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta suosituimmilla poluilla kuljetaan läpi talven. Tärkeimmillä pysäköintialueilla on talvikunnossapito. Lisätietoja talviretkeilymahdollisuuksista löydät kohteiden Luontoon.fi-sivuilta. 

Hankkeen tiedot

Maaseuturahoitteisen Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishankkeen (2019–2022) kokonaisbudjetti oli 999 500 euroa, josta 70 prosenttia on Hämeen ELY-keskuksesta tulevaa EU-osarahoitteista Maaseuturahaston rahoitusta. Metsähallituksen Luontopalvelut oli hankkeen toteuttaja.

Lisätietoja

Hankkeen toteuttajien logot.