Luontoon.fi uutiset

Helvetinjärven kansallispuiston kävijätutkimus 2019 on julkaistu

Helvetinjärven kansallispuiston käyntimäärät ovat olleet viime vuosina vahvassa kasvussa ja tänä vuonna puiston merkitys virkistyskohteena korostui pandemian takia entisestään. Viime vuonna Helvetinjärven kansallispuistossa toteutetun kävijätutkimuksen perusteella kansallispuistokävijät käyttivät aiempaa enemmän rahaa kansallispuistossa ja sen lähialueella. Kävijätutkimuksen tuloksia hyödynnetään puiston kehittämisessä.

4 hymyilevää retkeilijää ottaa selfietä Helvetinjärvi-kyltin alla.

Kävijätutkimuksen perusteella Helvetinjärven kansallispuistoon saavuttiin useimmiten 2–5 henkilön seurueissa oman perheen tai ystävien kanssa. Miltei kolmasosalla vastaajista oli mukana vähintään yksi alle 15-vuotias lapsi. Vastaajien suurimmat ikäluokat olivat 35–44-vuotiaat sekä 25–34-vuotiaat. Päiväkävijät viipyivät puistossa keskimäärin kolme tuntia, yöpyjät kaksi vuorokautta.

Kävijöistä 90 % oli kotimaisia matkailijoita. Eniten kävijöitä tuli Tampereelta (21 %). Pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Vantaa ja Espoo) tuli yhteensä 17 % vastaajista. Ulkomaisia matkailijoita oli 5 % vastaajista. Lähiseudun eli Ylöjärven, Ruoveden ja Virtain kuntien asukkaita oli 5 % vastaajista. Edelliseen, vuonna 2012 tehtyyn tutkimukseen verrattuna kotimaisten matkailijoiden osuus oli kasvanut 8 prosenttiyksikköä, kun taas ulkomaisten matkailijoiden osuus oli vähentynyt 5 ja paikallisten osuus 3 prosenttiyksikköä.

Vastaajista 67 % ilmoitti olevansa ensimmäistä kertaa Helvetinjärven kansallispuistossa. Ensikertalaisten osuus oli kasvanut peräti 21 prosenttiyksikköä vuodesta 2012. Ainoastaan 5 % oli saapunut puistoon ennalta suunnittelematta ja 71 % ilmoitti Helvetinjärven kansallispuiston olleen matkansa ainut tai tärkein kohde.

Vastaajat pitivät puistovierailulla tärkeänä erityisesti luonnon kokemista, maisemia ja yhdessäoloa oman seurueen kanssa. Kävijät liikkuivat vierailun aikana omin voimin keskimäärin 7 km (mediaani). Valtaosa vastaajista koki kansallispuistokäynnin lisänneen heidän sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan vähintään jonkin verran. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten rahalliseksi arvoksi vastaajat arvioivat keskimäärin 50 euroa (mediaani).

Kävijät käyttivät rahaa Helvetinjärven kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 32 euroa käyntikertaa kohden, mikä oli 11 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Helvetinjärven kansallispuiston kokonaistulovaikutukset vuonna 2019 olivat noin 1,1 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset 10 henkilötyövuotta. Vuodesta 2012 kokonaistulovaikutukset olivat miltei kolminkertaistuneet johtuen paitsi kasvaneesta käyntimäärästä myös muutoksista rahankäytössä.

Tutkimuksen perusteella kävijät olivat varsin tyytyväisiä puiston palveluihin. Parhaat arvosanat saivat pysäköintipaikat, yleinen siisteys, polttopuut, polkureitistö sekä yleinen turvallisuus. Eniten kehitettävää koettiin olevan jätehuollossa ja sen ohjauksessa sekä tiestössä. Kävijätutkimuksen jälkeen Helvetinjärvellä on jo kunnostettu sekä Helvetinkolulle että Haukanhiedalle johtavia teitä sekä rakennettu uusi jätepiste Haukanhiedalle. Työt on tehty eduskunnan myöntämillä jakovaroilla. Pohtion tien kunnostuksesta vastasi Ruoveden kunta. Vapaissa kommenteissa korostuivat toiveet, että Helvetinjärvelle kehitettäisiin ympyräreittejä. Palveluiden kokonaismäärää vastaajat pitivät hyvänä, sillä peräti 97 % oli palveluiden määrään melko tai erittäin tyytyväisiä.

Kävijätutkimuksen tuloksia hyödynnetään tänä syksynä käynnistyneessä kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyössä. Hoito- ja käyttösuunnitelma antaa raamit puiston suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimille sekä palvelurakenteiden, kuten reittien ja taukopaikkojen kehittämiselle. Alueesta kiinnostuneilla on nyt mahdollisuus kertoa verkkokyselyssä vielä tarkempia näkemyksiä ja toiveita liittyen puiston nykytilaan ja tulevaisuuteen. Suunnittelutyötä vetävä suunnittelija Elina Paulus kertoo, että ”kyselyyn on tullut jo todella mukavasti vastauksia, mutta vielä ehtii vaikuttaa, sillä kysely on auki 6.12.2020 asti.”

Lisätietoja