Uutiset

Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään -Metsähallitus pyytää asiakkailta palautetta

Metsähallitus on aloittanut Helvetinjärven kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelun. Hoito- ja käyttösuunnitelma on alueen käyttöä ja Metsähallituksen toimintaa ohjaava yleissuunnitelma, jonka keskeisiä teemoja ovat luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu sekä luonnon virkistyskäyttö, kuten retkeilyreittien ja palveluvarustuksen suunnittelu ja toteutus. Suunnitelmalla tarkennetaan aluetta koskevia kansallispuiston perustamisen ja luonnonsuojeluohjelmien tavoitteita sekä sovitetaan ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen kanssa. Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien tarpeiden huomioiminen on merkittävässä osassa suunnitteluprosessissa. 

Retkeilijä istuu viltin päällä kuuraisella kalliolla ja katsoo edessään olevaa maisemaa.

 

”Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille on julkaistu karttapohjainen verkkokysely. Toivomme ihmisten kertovan mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyssä pääsee tutkimaan Helvetinjärven kansallispuiston karttaa ja kertomaan ideoita esimerkiksi retkeilyreittien ja luonnonsuojelun kehittämisestä,” suunnittelija Elina Paulus Metsähallituksesta kertoo. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa luodaan alueen kehittämisen ja hoidon suuntaviivat seuraavaksi 10-15 vuodeksi. Helvetinjärven kansallispuiston edellinen hoidon ja käytön runkosuunnitelma laadittiin vuonna 2004. Tuosta ajasta käyntimäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. 

”Helvetinjärven kansallispuiston käyntimäärät ovat olleet huimassa kasvussa viime vuosina. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota reittien ja taukopaikkojen kehittämiseen käyntimääriä paremmin vastaaviksi. Tavoitteena on luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden. Lisäksi linjataan suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimet luontoarvojen turvaamiseksi”, puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta sanoo.

Helvetinjärven kansallispuisto edustaa vaihtelevaa ja jylhää pirkanmaalaista metsäluontoa. Alueen erikoisuutena ovat vuosimiljoonia sitten syntyneet syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet, pienet metsälammet ja salomaiset metsät. Helvetinkolu, jylhä ja kapea kalliosola, on kansallispuiston suosituin maisemanähtävyys. Kansallispuisto sijaitsee Ruoveden kunnassa Pirkanmaalla, 76 kilometriä Tampereelta pohjoiseen.

Lisätietoja

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.