Luontoon.fi uutiset

Haltin yhteistyöalue nyt virallisesti osa Euroopan suojelualueliiton EUROPARC Transboundary Parks –ohjelmaa

Suomen ja Norjan suojelualueiden yhteistyö Haltin alueella on saanut virallisen hyväksynnän. Haltin yhteistyöalueeseen kuuluvat Suomesta Käsivarren erämaa-alue ja Norjasta Reisan kansallispuisto sekä Ráisduottarháldin maisemansuojelualue. 

Interreg Nordin rahoittamassa Halti-hankkeessa (2018-2020) muodostettu Haltin yhteistyöalue on nyt osa laajaa EUROPARC Transboundary Park -ohjelmaa. Euroopassa valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöalueita on kaksitoista. Suomelle alue on kolmas ja Norjalle toinen.

Retkeilijä rinkka selässä reitillä tunturin rinteessä.

Haltin yhteistyöalue (Háldi Transboundary Area) luo suojelualueita hoitaville tahoille viralliset raamit yhteistyöhön, yhteisten tavoitteiden asettamiseen, luonnon- ja kulttuuriperinnön suojeluun ja paikallisyhteisöjen kehittämiseen. Toimintaa ohjaa suojelualueiden työntekijöistä koostuva yhteinen ohjausryhmä, jonka lisäksi kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet voivat osallistua yhteiseen osallistamisryhmään.

Suomessa suojelualueita hallinnoi Metsähallitus, kun taas Norjassa laajoista suojelualueista vastaavat kansallispuistohallinnot. Haltin yhteistyöalueeseen kuuluvien suojelualueiden rajat, lainsäädäntö ja hallinnointi pysyvät maakohtaisina ja muuttumattomina.

Ensimmäinen yhteistyön vuosi käynnistyy

Haltin yhteistyöalueelle on luotu yhteinen strategia. Tärkeimpiä teemoja ovat luonnon-, maisemien ja kulttuuriperinnön suojelu. Luontokasvatus ja viestintä, tutkimus, lajien inventoinnit ja seuranta sekä rajat ylittävän ymmärryksen luominen ja paikallisyhteisöjen osallistaminen ovat myös mukana strategiassa.

Kaksi retkeilijä pakkaavat rinkkojaan maastossa.

Haltin yhteistyöalueen käytännön toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma. Kuluvalle vuodelle suunnitelmissa on pilotoida Halti-viikkoa, jonka aikana paikallisilla ja matkailijoilla on mahdollista osallistua aluetta käsitteleviin tietoiskuihin ja opastettuihin retkiin. Halti-viikon tavoitteena on tarjota rajat ylittäviä tapahtumia ja tietoa paikallisesta luonnosta, kulttuurista ja yhteisöistä. Suunnitelmissa on myös julkaista Haltin yhteistyöaluetta koskevaa tietoa digitaalisesti tai esitemuodossa.

Korona-pandemia on hidastanut yhteistyön käynnistymistä rajat ylittävien vierailujen osalta, mutta ohjausryhmä on päässyt hyvään vauhtiin etäyhteyksillä. Kilpisijärven luontokeskuksessa on esillä uusi hankkeessa tuotettu rajat ylittävä kartta sekä näyttöpääte, jossa on paljon tietoa Haltin alueesta niin Suomen kuin Norjan puolelta.

Lisätietoja