Luontoon.fi uutiset

Hämeen kansallispuistojen suosio jatkaa maltillista kasvua

Retkeilyn suosio Hämeen luontokohteilla jatkoi kasvuaan, vaikkakaan kaikilla kohteilla vuoden 2020 tasolle ei päästykään. Helteinen kesä houkutteli väkeä erityisesti veden äärelle, mm. Päijänteellä kasvua oli 55 %  ja Liesjärvellä 25 % vuoteen 2019 verraten. Myös Torronsuon kansallispuiston käyntimäärä hipoi ennätystä, viime vuoden luvusta jäätiin vain 1 % miinukselle. Korteniemen perinnetilalla kävijöitä riitti koko kesän ja heinäkuu oli ennätyksellinen, kasvua viime vuoteen oli 47 %. Uusia talkoolaisia saatiin ilahduttavasti ja tapahtumat saatiin toteutettua koronarajoituksista huolimatta. Liesjärvellä on näkynyt myös telttailun suosion kasvu ja telttailualueet ovat olleet paikoin ruuhkaisia. 

Tapahtumakeskeisten alueiden, Aulangon luonnonsuojelualueen ja Evon retkeilyalueen, käyntimäärät sen sijaan jäivät jo toista vuotta alle normaalin eli vuoden 2019 käyntimäärätason. Syynä tähän lienee osaltaan se, että koronarajoitukset ovat yhä rajoittaneet pienempien ja isompien kokoontumisten järjestämistä. 

Tasokorotukset ja lisämäärärahat tulevat tarpeeseen

Eduskunnan myöntämät lisämäärärahat ja tasokorotus tulivat tarpeeseen Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteilla. Viime vuosien aikana kansallispuistojen, Evon ja muiden luontokohteiden retkeilyrakenteita, pysäköintialueita ja tiestöä on saatu kunnostettua laaja-alaisesti. Osa lisämäärärahoista käytettiin omarahoitusosuutena maaseuturahoitteiseen investointihankkeeseen. 

Hankerahoituksen avulla esteettömiä palveluja on saatu parannettua merkittävästi. Evon Niemisjärvien alueelle valmistui uusi esteetön reitti ja leirialueelle laituri. 

Torronsuolla Kiljamon pysäköintialuetta on laajennettu ja taukopaikalle valmistui esteetön katos ja käymälä sekä uusi esteetön reitti. Myös puiston pitkän rengasreitin pitkokset ovat valmistuneet. 

Liesjärven kansallispuiston ehdoton uusi vetovoimatekijä on 4 kilometrin mittainen avustaen esteetön Peukaloisen polku sekä Tittilammen varauskeittokatos. Lisäksi Liesjärvellä on uusittu käymälöitä sekä kunnostettu pysäköintialueita ja teitä. 

Retkeilijät istuvat esteettömässä keittokatoksessa.

Hämeen Ilvesreitistön pysäköintialueita ja opasteita on kunnostettu myös ja Melkuttimille valmistui uusi taukopaikka.

Päijänteen kansallispuistossa on kunnostettu Päijätsalon näkötorni, laajennettu pysäköintialuetta ja hankittu laskuri. Pulkkilanharjulla on parannettu opastusta ja kävijälaskentaa. Kelventeen Kirkkosalmen taukopaikan rakenteet on muutettu esteettömiksi.
 
”Maastopalvelujen kehittäminen on suunniteltu yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Esteettömien palvelujen myötä yhä useamman on mahdollista päästä luontoon. Uudet palvelut parantavat myös luontomatkailuyritysten toimintaedellytyksiä”, iloitsee puistonjohtaja Tuula Peltonen

Lisätietoja