Luontoon.fi uutiset

Evon retkeilyalueella harvennus- ja poimintahakkuita sekä luonnonhoidollista polttoa valmisteleva hakkuu

Metsähallitus tekee harvennus- ja pomintahakkuuta Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella maalis-huhtikuussa. Kohteet ovat mänty- ja kuusivaltaisia harvennusmetsiköitä, sijoittuen eri puolille retkeilyaluetta. Noin 25 hehtaarin harvennusten lisäksi tehdään erirakenteistavia poiminta- ja väljennyshakkuita noin 7 hehtaarin alalla. Lisäksi tehdään luonnonhoidollista polttoa valmisteleva harvennus.

Luonnonhoidollisilla poltoilla turvataan luonnon monimuotoisuutta tuottamalla palanutta puuta sitä tarvitseville eliölajeille.

”Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvä noin 11 hehtaarin alue Tavilammen-Rillitien risteyksessä harvennetaan. Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos”, toteaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhonen.

Metsänkäsittelyt toteutetaan Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja retkeilyalueita koskeviin Metsähallituksen ohjeisiin perustuen.

Lisätietoja