Luontoon.fi uutiset

Ensi vuoden ennallistamispolton valmistelutyöt alkavat Liesjärven kansallispuistossa

Metsän ennallistamispolttoja jatketaan Liesjärven kansallispuistossa sääolojen salliessa myös kesällä 2022. Tuleva polttokohde sijaitsee Liesjärven kansallispuiston Tervalamminsuon osa-alueella Tervalamminsuon eteläpuolella. Polttokohteella tehdään ennallistamispolton valmistelutöinä puuston harventamista jo nyt joulukuussa 2021. 

Polttokohde valmistellaan polttoa varten puuston epätasaisella harvennuksella. Puuston käsittelyn tavoitteena on tasaisen talousmetsämäisen puustorakenteen rikkominen sekä palavan aineksen lisääminen. Puuston harventaminen on tarpeen myös ennallistamispolton turvallisen toteuttamisen takaamiseksi. Harvennushakkuut tehdään siten että puusto jää poltettavalle alueelle epätasaisesti, paikoin tiheämpään ja paikoin harvempaan asentoon. Tasaista harvennusjälkeä vältetään. Polttoalueen ympärille kaivetaan vielä palokuja tarvittaviin osiin. Palokujalta poistetaan noin 1–2 metrin leveydeltä kaikki palava aines. Hakkuut tehdään joulukuussa 2021 ja muut valmistelevat toimet keväällä 2022. Toimenpidealueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. 

Metsän ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle. Liesjärven kansallispuisto on nk. palojatkumoalue, jolla metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin. 

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän ekologiaa. Metsän polttaminen on yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi.  Metsän ennallistamispoltto toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. 

Lisätietoja

Liekeissä olevaa ja savuavaa mäntymetsää.