Luontoon.fi uutiset

Arkeologiset inventoinnit Lapissa: Kirakkajoella Hammastunturin erämaassa kartoitettu 1930-luvun savottakämppien nykytilaa 

Metsähallituksen Luontopalvelut on inventoinut Inarissa Pohjois-Lapissa Kirakkajoen 30-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25 kilometrin matkalta. Tänä vuonna alueelta löytyi kuusi savottakämppää ja pihapiiriä, yhteensä Kirakkajoen varrelta on inventoitu nyt 11 kämppää talleineen. Luontopalvelut kannustaa tutkijoita olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos kerätyt materiaalit kiinnostavat.

Kirakkajoella suoritettiin hakkuita vuosina 1936 ja 1937. Joen varrelle rakennettiin savottakämppiä ja niiden yhteyteen tallit hevosille.  

– Joenvarsi inventoitiin nyt kesällä, koska Kirakkajoella on tunnistettu olevan tarvetta virtavesien kunnostukselle, jolla voitaisiin parantaa vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden elinoloja joessa. Inventoinnin avulla tuntemattomat kulttuuriperintö- ja muinaisjäännöskohteet voidaan huomioida ja säilyttää, jos ennallistamista tehdään, Kirakkajoen inventoinneista vastannut erikoissuunnittelija Laura Ohenoja Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo. 

Harvassa mäntymetsässä on osittain romahtanut hirsinen rakennus.

Kirakkajoelta ei löytynyt kesällä mitään sellaisia arkeologisia kohteita, jotka vaikuttaisivat joen kunnostamiseen. Kirakkajoen inventoinnit ovat osa kansainvälistä Ecological Restoration of Arctic Rivers (ReArc) -hanketta.

Metsässä on kasa hirsiä ja niiden keskellä vanha hella.
 

Luontopalvelut inventoi kesällä yhteensä 18 luonnonhoito- ja retkeilykohdetta ennen ennallistamis- tai rakentamistöitä Lapissa 

Arkeologisen inventoinnin tarve arvioidaan suojelualueella aina, kun aluetta halutaan palauttaa alkuperäiseen tilaan, eli ennallistaa, tai rakentaa esimerkiksi pitkospuita, sorapolkuja ja muita retkeilyrakenteita.   

Kirakkajoen lisäksi inventointia vaativat tänä kesänä soiden ennallistamiskohteet Ylitorniolla, Torniossa ja Sallassa Peuratunturin ja Suksenpaistama-aapalla. Luontopalvelut teki inventointeja myös retkeilyrakennuskohteissa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, Kilpisjärvellä, Ylitornion Miekojärvellä ja Inarissa Ivalojoen Kultalaan johtavalla reitillä. Kirakkajoen lisäksi inventointeja tehtiin myös Rovaniemen, Ranuan ja Keminmaa-Simon mahdollisilla virtavesikunnostuskohteilla. 

Kirakkajoen tavoin muissakin inventointikohteissa tyypillisin löytö oli kämppien tai latojen jäännökset.  

– Useat tänä kesänä inventoidut alueet ovat olleet sellaisia, ettei niiden kulttuuriperintökohteita ole inventoitu koskaan aiemmin. Olemme saaneet paljon uutta tietoa, Ohenoja sanoo.  

Fakta: Arkeologiset inventoinnit Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitamilla suojelualueilla koko Suomessa 2022 

  • Lapin lisäksi inventointitöitä on tehty myös muualla Suomessa. Yhteensä arkeologista inventointia on tehty Luontopalvelujen hoitamilla suojelualueilla 70 kohteessa.  
  • Savossa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä inventoinneissa löydettiin tyypillisesti 1800–1900-luvun maatalouteen liittyviä kohteita. Inventointeja tehtiin 24 kohteessa.  
  • Pohjanmaan ja Kainuun alueella inventointeja tehtiin yhteensä 15 kohteessa. Laajimmat inventoinnit olivat Posion Riisitunturilla ja Oulun Sanginjoella. 
  • Rannikon luontopalvelualueella inventointiin 13 luonnonsuojelualueella Helsingistä Vimpeliin.