Uutisarkisto

« Takaisin

Uusia järjestyssääntöjä Saimaan luonnonsuojelualueille

19.10.2017

Metsähallitus on antanut järjestyssäännöt Katosselän–Tolvanselän ja Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueille Saimaalla. Järjestyssäännöillä ohjataan mm. talviaikaista liikkumista saimaannorpan pesinnälle tärkeillä suojelualueilla.

Puumalan ja Sulkavan kunnissa sijaitsevan Katosselän–Tolvanselän luonnonsuojelualueen sekä Puumalan, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa sijaitsevan Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueen järjestyssäännöt ovat saaneet lainvoiman.

Metsähallituksen antamaan järjestyssääntöön on koottu tieto suojelualueilla sallituista, kielletyistä ja luvanvaraisista toimista. Molemmille luonnonsuojelualueille on luonnonsuojelulain 18 § nojalla osoitettu myös pienialaisia liikkumisrajoitusalueita, joilla turvataan saimaannorpan pesimärauhaa. Rajoitusalueisiin kuuluvilla saarilla ja luodoilla maihinnousu ja liikkuminen on kielletty 1.1.–30.4. Lietveden Raunioveden luodoille on lisäksi osoitettu vesilintujen pesimäaikainen maihinnousukielto 1.5.–15.7. Rajoitusalueet on merkitty järjestyssäännön liitekarttaan. Ne tullaan myös merkitsemään maastoon.

Suur-Saimaan ja Lietveden saarien sekä Katosselän–Tolvanselän luonnonsuojelualueet on perustettu valtioneuvoston asetuksella vuonna 2014. Molemmat ovat erittäin tärkeitä saimaannorpan lisääntymisalueita. Lietveden ja Tolvanselän merkitystä korostaa niiden sijainti norpan esiintymisalueiden eteläisimpien äärilaitojen ja keskisen Saimaan norppakannaltaan vahvimpien osa-alueiden välissä. Syrjäinen Katosselkä on puolestaan säilynyt lähes luonnontilaisena norpan pesimäympäristönä, sillä alueella ei juurikaan ole loma-asutusta eikä läpikulkuliikennettä.

Lisätietoa: