Uutisarkisto

« Takaisin

Uudellamaalla lisätään yrittäjien mahdollisuuksia hoitaa luonnonsuojelualueiden niittyjä ja laitumia

28.9.2018

"Lumovoimaa!  Luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteeksi" on hanke, jonka tavoitteena on lisätä luonnonsuojelualueiden niittyjen ja hakamaiden hoitoa laidunnuksella, niitolla sekä puuston ja pensaskerroksen raivauksilla. Ideoimme uusia työmahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja etsimme myös uusia laidun- tai niittokohteita Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen luonnonsuojelualueilta.

Kyyttövasikka Valkovuokko kesällä 2018. Kuva: Metsähallitus / Johanna Hellman

Vuoteen 2020 kestävässä hankkeessa tiivistetään Metsähallituksen, Pro Agrian, karjankasvattajien ja maatalousyrittäjien yhteistyötä. Hankkeessa etsitään luonnonsuojelualueiden erityiskysymyksiin ratkaisuja mm. yhteisissä laiduntapaamisissa ja tutustutaan hyviin käytäntöihin opintoretkellä. Suunnittelukäytäntöjä yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan.

"Kustannustehokkaaseen lopputulokseen päästään tehokkaalla yhteistyöllä. Luonnonhoito- ja laidunyrittäjät voivat saada luonnonlaitumen hoitoon tukea EU:n ympäristösopimuksella. Arvokkaita niittyjä ja luonnonlaitumia löytyy Metsähallituksen tai yksityisten luonnonsuojelualueilta. Siksi ne ovat usein yrittäjiä kiinnostavia erityiskohteita", toteaa projektipäällikkö Tiina Kanerva Metsähallituksen Rannikon Luontopalveluista.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien niittyjen ja luonnonlaidunten eli perinnemaisemien hoito on kolminkertaistunut valtion suojelualueilla ja seitsenkertaistunut yksityisillä suojelualueilla kymmenessä vuodessa. Metsähallituksen luonnonsuojelualueilla Uudellamaalla laidunsi kesällä 2018 yhteensä lähes 600 nautaa, lammasta ja hevosta.

Laitumia löytyy Länsi-Uudellamaalla mm. Hankoniemen, Lohjansaaren, Kirkkonummen ja Espoon monilta luonnonsuojelualueilta sekä Tammisaaren saariston ja Nuuksion kansallispuistoista. Esimerkiksi Kirkkonummella ovat naudat laiduntaneet linnustoltaan arvokkaita merenrantaniittyjä uudelleen 2000-luvun alusta lähtien.

Yksi kesän 2018 laiduntajista oli Valkovuokko-niminen kyyttövasikka, joka vietti elämänsä ensimmäistä kesää yhdessä emänsä ja muun lauman kanssa Norra Fladetilla Kirkkonummella. Valkovuokko-vasikan kesän tapahtumia seurattiin Suomen kansallispuistot Facebook-sivuilla. Valkovuokko oli kesän alussa ujo, mutta tottui kameraan ja poseerasi loppukesästä rutiinilla paikalle saapuneille kuvaajille.

Lumovoimaa!-hankkeen toteutuksesta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut yhdessä on Pro Agria Etelä-Suomi ry / Maa- ja kotitalousnaiset kanssa. Hanketta rahoittavat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.