Uutisarkisto

« Takaisin

Suomussalmen järviin laskettiin 870 mikrosirukalaa

13.9.2017

Merkityt kalat ovat taimenia, ja niitä voi tarttua pyydyksiin Ala-Vuokin Kevättijärvestä sekä Hossan Pitkä-Hoiluasta/Kokalmuksesta ja Öllöristä. Tutkijat toivovat, että kalastajat lukevat kalan niin sanotun PIT-merkin ja ilmoittavat havainnosta kalamerkkipalautus.fi-sivustolle. Mikrosirutaimenet ovat alamittaisia, joten ne on lukemisen jälkeen joka tapauksessa palautettava veteen.

Istutettavia 31-senttisiä järvitaimenia. Kuva: Aku Ahlholm

Mikrosirukalojen avulla tutkitaan laitoskalojen "villiyttämistä". Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus tutkivat, miten istutuskalat selviytyvät luonnonolosuhteissa. Operaatio kuuluu Metsähallituksen Eräpalvelujen johtamaan Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeeseen.

"Villiyttäminen" tarkoittaa villien taimenten geeniperimän tuomista laitoskalojen perimään. Suomussalmelle istutetut mikrosirutaimenet kuuluvat kolmeen tutkimusryhmään:

  • Ryhmä 1. on laitoskantaa olevia järvitaimenen laitospoikasia
  • Ryhmä 2. on laitoskannan ja villin järvitaimenkannan risteymiä
  • Ryhmä 3. on villien järvitaimenen emokalojen poikasia

Poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen Paltamon yksikössä ja edustavat paikallisia taimenkantoja. Tutkimuksella selvitetään muun muassa sitä, onko "villiytetyillä" poikasilla paremmat edellytykset menestyä luonnonolosuhteissa.

"On pitkään spekuloitu, että pitkään laitoskasvatuksessa olleet niin sanotut laitoskannat olisivat laitostuneet menettäen tärkeitä ominaisuuksia selvitä luonnonolosuhteissa. Istukas joutuu varsin vihamieliseen ympäristöön verrattuna laitosolosuhteita luonnonympäristöön, jossa kyky väistää petoa ja oppia luonnonravinnolle on avainasemassa", tuumailee projektipäällikkö Markku Vierelä.

Tutkijat tarvitsevat kalastajien apua

Kohteille on hankittu PIT-merkin lukemista varten skannerit, jotka kalastajat saavat lainaksi kalastamisensa ajaksi. Hossan järvillä kalastavat voivat hakea skannerin lainaan Hossan luontokeskuksesta ja Kevättijärvellä kalastavat Ala-Vuokin kyläkaupalta, Mäkeläisen Pojat ky:n tiloista.

Tutkimustiedon kerääminen kyseisiltä kohteilta tulee tapahtumaan pääasiassa tavallisten lupakalastajien toimesta. Kalastajan saadessa saaliiksi taimenen, hän lukee PIT-merkin kalasta ja raportoi saaliskalansa ja sitä seuraavan yksilöllisen koodin www.kalamerkkipalautus.fi -palveluun.

Palvelu antaa välittömästi tiedot saaliskalan istutushetkestä sekä kalan koosta istutushetkellä ja mahdollisista aikaisemmista pyyntikerroista. Kesällä 2017 istutetut kalat ovat keskimäärin 31 senttisiä, eli reilusti alamittaisia, joten kalastajilta kysytään malttia ja helliä otteita, mikäli tutkimustaimen päätyy saaliiksi ja vapautettavaksi.

Palvelua on suunniteltu käytettäväksi myös laajemmin merkittyjen kalojen saalispalautteen keräämiseksi.

Lisätietoja