Uutisarkisto

« Takaisin

Ranualla parannetaan paloista riippuvaisten eliöiden elinympäristöä

22.5.2018

Metsähallitus parantaa Ranualla paloista ja lahopuista riippuvaisten lajien olosuhteita jäljittelemällä luontaista metsäpaloa. Säiden salliessa Asmuntinsuon-Lamminsuon Natura-alueella poltetaan metsää keskiviikkona 23.5.

Tuli on olennainen osa pohjoisen metsien luontaista kehityskulkua. Metsäpalossa osa puustosta kuolee heti, osa muutaman vuoden kuluessa ja osa jatkaa kasvuaan vain hieman heikentyneinä. Monet eliöt tarvitsevat paloympäristöä ja lahopuuta selviytyäkseen, mutta niille sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet mm. tehokkaan palotorjunnan myötä.

Ranualla Asmuntinsuon-Lamminsuon Natura-alueella poltetaan uhanalaisille paloympäristöistä riippuvaisille eliöille uutta elinympäristöä noin seitsemän hehtaarin alueelle. Poltto tehdään keskiviikkona 23.5., jos sää sen suinkin sallii. Poltto tehdään soiden keskellä olevalla kivennäismaasaarekkeella. Poltettavalle metsäkuviolle on metsurityönä kaadettu puustoa palokuormaksi. Puustoon syntyneet hakatut aukot auttavat maapohjan kuivumista ja kaadettu puusto parantaa polton onnistumista. Poltosta nouseva savu voi näkyä kauas. Poltettava alue on muutaman vuosikymmenen ikäistä kylvömännikköä. Polttoalueita jälkivartioidaan riittävän pitkään.
 
Poltto on osa EU:n osittain rahoittamaa Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämää PaahdeLIFE-hanketta. Paahde-LIFE-hankkeen ennallistamispoltoilla vuosina 2015–2020 pyritään jäljittelemään luontaisia metsäpaloja, joilla luodaan alueille lisää monipuolista lahopuustoa sekä monipuolisempaa elävää puustoa. Samalla luodaan elinympäristöjä mm. paloista ja lahopuusta riippuvaiselle hyönteis- ja sienilajistolle.

Lisätietoja