Uutisarkisto

« Takaisin

Rannikon ja saariston luontoa hoidetaan laajassa EU-hankkeessa

26.10.2018

Kustannustehokkaat lajiverkostot ja toimintatavat

Nyt alkavassa Rannikko-LIFE-hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita. Alueita kunnostamalla parannetaan mm. apolloperhosen ja erakkokuoriaisen elinoloja sekä poistetaan haitallista kurtturuusua.

Vapaaehtoiset ja muut kumppanit ovat tärkeitä toimijoita luonnonhoitotöissä. Jungfruskärin niittyä raivattiin avoimeksi Saaristomeren kansallispuistossa Paahde-LIFE-hankkeen rahoituksella. Kuva: Liisa Huima.

Hankkeessa toiminta ei pysähdy rantaviivaan, vaan hoito ja ennallistamistoimet ulotetaan merelle saakka. Hankkeessa muun muassa ennallistetaan rehevöitynyt lahti Suomenlahdella. Lisäksi kehitetään mereisten suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia. 

"Tavoitteena on luoda toimiva elinympäristöjen verkosto, jossa uhanalaiset lajit siirtyvät kohteelta toiselle ja niiden elinolosuhteet paranevat. Kunnostamme  ympäristöjä ja täydennämme verkostoa uusilla, parhaisiin kohtiin sijoitetuilla hoitokohteilla. Esimerkiksi perhoselle riittävä määrä hyväkuntoisia ketolaikkuja täytyy löytyä muutaman kilometrin etäisyydeltä", kertoo projektipäällikkö Hanna-Leena Keskinen Metsähallituksesta.

Kunnostettavia alueita on kahdeksan Suomenlahdelta Perämerelle, mm. Saaristomeren, Selkämeren ja Perämeren kansallispuistoissa.

Vaikka kohteet sijaitsevat saariston saarilla ja luodoilla, näkyy hanke myös vierassatamissa ja yhteysaluksissa, joissa informaationäytöillä kerrotaan rannikon luonnosta ja sen hoidosta. Tapahtumapäivinä yleisö pääsee tutustumaan hoitokohteisiin sekä Seilin saarelle rakennetaan tiede- ja luontopolku.

Kustannustehokas hanke tuo sijoitetut rahat takaisin

Metsähallituksen luontopalvelujen koordinoiman hankkeen budjetti on 8,7 miljoonaa euroa. Kumppaneina on Raahen, Rauman, Turun ja Tallinnan kaupungit. Turun yliopiston kanssa kehitetään saariston hoidon seurantoja ja Viron ympäristöhallinto vastaa kolmen Natura-alueen hoidosta Virossa.

Hanke on suunniteltu kustannustehokkaaksi siten, että hoitotoimet hyödyttävät mahdollisimman monia lajeja saariston vaikeakulkuisella alueella.

"Tarkasta rahoitussuunnittelusta kertoo myös se, että jokaista Metsähallituksen sijoittamaa euroa kohti EU antaa puolitoista euroa lisää rannikon luonnonhoitotoimiin. Näin pystymme keskittymään hoitoon suunnittelusta aina jatkohoitoon saakka."

Lisäksi hanke työllistää saariston yrittäjiä, muun muassa urakoitsijoita ja erilaisia palveluntarjoajia.

Vapaaehtoistyhön uusia toimijoita 

Hankkeessa on isossa roolissa vapaaehtoistyö, joissa pääkumppanina on Suomen WWF. Lisäksi etsitään paikallisia uusia toimijoita yhdistysyhteistyöhön. Vapaaehtoistyössä tartutaan erityisesti vieraslajeihin. Saaristomeren kurtturuusuongelmaa vähennetään ja Turun Ruissaloon tehdään kattava vieraslajien torjuntasuunnitelma.

Lisätietoa: