Uutisarkisto

« Takaisin

Petolinnuilla merikotkaa lukuun ottamatta huono pesintävuosi

13.11.2017

Metsähallituksen Luontopalvelujen seurantavastuulla olevien maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan pesinnät onnistuivat tänä vuonna huonosti. Merikotkan pesintätulos oli normaali.

Merikotkan pesä. Kuva: Pirjo Rautiainen / Metsähallitus.

Pohjoissuomalaisten merikotkien pesinnät onnistuivat tänä vuonna normaalisti. Onnistuneita pesintöjä oli 59, ja niissä poikasia 87. Vuoden aikana löytyi 18 uutta merikotkareviiriä erityisesti Perämeren rannikolta sekä Kainuusta ja Koillismaalta. Merikotka onkin laajentamassa levinneisyysaluettaan.

Muuttohaukan poikasmäärä jäi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000 alle 200 poikasen. Tarkastuksissa löydettiin 88 onnistunutta pesintää ja 193 rengastusikäistä poikasta. Lukuihin vaikuttaa jonkin verran, että reviirejä jäi tarkastamatta aiempia vuosia enemmän. Tärkein syy oli kuitenkin kylmä ja sateinen kevät ja alkukesä, jonka takia haukat eivät aloittaneet pesintää tai aloitetut pesinnät tuhoutuivat.

Tunturihaukan surkea tilanne jatkuu, tarkastuksissa ei todettu yhtään onnistunutta pesintää. Myöhemmin syksyllä tuli tietoon havainto yhdestä lentopoikasesta, joten ilmeisesti jossain tuntemattomassa paikassa on ollut poikaspesä. Asuttuja reviirejä, joilla tunturihaukkaemo oli paikalla, löytyi 14. Tunturihaukalla syy huonoon tulokseen oli ainakin ravinnon puute.

Maakotkan pesintätulos oli erityisen heikko lähes koko esiintymisalueella, vain Kainuussa ja Koillismaalla se oli parempi. Onnistuneita pesintöjä oli 94, ja niissä 98 rengastusikäistä poikasta.

Pesätarkastuksia helikopterilla ja vapaaehtoisten voimin

Pesien tarkastukset tehtiin pääsääntöisesti kerran pesimäkaudessa poikasten ollessa rengastusikäisiä. Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 93, merikotkan 91, muuttohaukan 77 ja tunturihaukan 65 prosenttia.

Tarkastuksissa oli mukana 34 vapaaehtoista lintuharrastajaa. Helikopterin avulla tarkastettiin lähes 700 pesää.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 100 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan 28 uudesta kotkan pesästä.
 
Lisätietoa