Uutisarkisto

« Takaisin

Metsän ennallistamistyöt saavat jatkoa Liesjärven kansallispuistossa

5.11.2018

Metsän ennallistamistyöt jatkuvat Liesjärven kansallispuistossa. Ennallistamispolttojen sarjaa jatketaan ensi kesänä ja valmistelevat työt aloitetaan tämän vuoden marraskuussa viikolla 45. Tulevan vuoden polttokohteita valmistellaan poistamalla osa tulevan polttokohteen puustosta ja myöhemmin syksyllä kaivamalla niin kutsuttu palokuja osittain poltettavan alueen ympärille. Metsän ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän ekologiaa. Metsän polttaminen on yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi.

"Ennallistamispolttoja valmistelevana työnä palokujan kaivaminen tarkoittaa sitä, että noin 2-3 metrin leveydeltä poltettavan alueen ympäriltä poistetaan paloaltis kunttakerros siltä osin kun se on polton turvallisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Hakkuiden tarkoitus on puolestaan lisätä palavan aineksen määrää alueella, nopeuttaa alueen kuivumista keväällä, rikkoa tasainen talousmetsän kaltainen puustorakenne ja toisaalta varmistaa alueen turvallinen poltto", kertoo erikoissuunnittelija Ari Lahtinen Metsähallituksesta.

Liesjärven kansallispuisto on nk. palojatkumoalue, jolla metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin. Tulevat ennallistamistyöt kohdistuvat noin 10 hehtaarin alueelle Kaksvetisen ja Hangaslammen välimaastoon.

Toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa Paahde-LIFE-hanketta.

Lisätietoja: