Uutisarkisto

« Takaisin

Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2018: Huomattavia investointeja luontomatkailun edistämiseen ja retkeilypalvelujen parantamiseen

1.9.2017

Hallituksen esitys ns. kärkihankkeiden toteuttamiseksi sekä vuoden 2018 budjetiksi parantavat toteutuessaan merkittävästi luontomatkailun kehittymistä sekä kansallispuistojen ja eräiden muiden merkittävien luontokohteiden palveluja. Tulevasta työstä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Kärkihankkeessa parannetaan vuosina 2018 ja 2019 luontoon tukeutuvia digitaalisia viestintäpalveluja, kehitetään luontomatkailun markkinointia sekä parannetaan maastopalveluja suosituilla luontokohteilla. Ensi vuoden budjettiin on tehty esitys myös kolmen muun merkittävän luontokohteen palvelujen parantamiseksi.

Tunturiaapa Noitatunturilta, Pyhä-Luoston kansallispuistosta. Kuva: Mari Kotajärvi

"Hallituksen esityksellä on toteutuessaan huomattava merkitys maakuntien kehittymiselle sekä kansalaisten virkistäytymismahdollisuuksille. Osana muuta matkailuteollisuutta luontomatkailun kehittäminen tukee Suomen kilpailukykyä", sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.  

Hallituksen kärkihankkeessa Metsähallitus kehittää erittäin suosittuja Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi-palveluja matkailijoita ja lähivirkistyjiä paremmin palveleviksi. Metsähallitus myös tuottaa luontomatkailun markkinointia edistävää, visuaalisesti houkuttelevaa ja nimenomaan digitaalista aineistoa. Se tukee sekä valtakunnallisen että alueellisen matkailusektorin liiketoimintaa ja lisää luontomatkailun elinvoimaisuutta. Sama aineisto palvelee myös lähivirkistyjiä houkutellen uusia kohderyhmiä luontoon.

Hallituksen kärkihankkeeseen sisältyy myös 19 kansallispuiston, retkeilyalueen tai muun merkittävän luontokohteen reittien ja muiden palvelujen kehittäminen. Tarkoitus on lisätä kohteiden ympärivuotista käyttöä sekä reittien helppoutta. Jälkimmäinen palvelee sekä kotimaisia että kansainvälisiä kokemattomampia retkeilijöitä sekä esteettömiä palveluja tarvitsevia vierailijoita. Kärkihanke hyödyttää paitsi luontomatkailua ja luonnossa virkistäytymistä myös eräilyä. Esimerkiksi retkeilyalueet ovat tärkeitä metsästykselle ja kalastukselle.

Ensi vuoden budjettiesitykseen sisältyi myös ehdotus Saanan portaiden rakentamiseksi, millä on suuri merkitys alueen luontomatkailulle ja asiakasturvallisuudelle, sekä Kolin luontokeskuksen maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi osana Kolin hotellin lämmitysjärjestelmän uudistamista. Tämä puolestaan lisää luontopalvelumatkailujen ekologisuutta ja kustannustehokkuutta. Kolmantena kohteena budjettiesityksessä on Oulujärven Ärjänsaaren kehittäminen luontomatkailu- ja virkistyskäyttöön.  

"Luonnon merkitys Suomen matkailussa ja kansanterveyden kustannustehokkaassa edistämisessä kasvaa jatkuvasti. Toteutuessaan hallituksen budjettiesitys vie tehokkaasti eteenpäin niiden kasvumahdollisuuksia. Metsähallitus tarttuu innolla haasteeseen", sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

Lista kohteista, joita esitetään parannettavaksi hallituksen kärkihankerahoituksella

Kansallispuistot: Saaristomeren, Sipoonkorven, Kolin, Syötteen, Rokuan, Oulangan, Pyhä-Luoston, Pallas-Yllästunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistot

Retkeilyalueet: Ruunaan, Iso-Syötteen, Kylmäluoman, Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet

Muut luontokohteet: Vallisaari, Aulanko, Punkaharju, Korouoman ja Saariselän alue
 
Hallituksen budjettiesitykseen sisältyvät muut luontokohteet:
Saanan portaat, Kolin luontokeskus, Ärjänsaari

Lisätietoja