Sokosti

Sokosti-tunturin huiputtaminen on monen vaeltajan haave ja tavoite. Sokosti kohoaa 718 metrin korkeuteen ja on Urho Kekkosen kansallispuiston ja samalla Itä-Lapin korkein tunturi. Se sijaitsee keskellä kansallispuistoa Luirojärven itäpuolella. 

Luirojärvi

Urho Kekkosen kansallispuiston helmi Luirojärvi sijaitsee kansallispuiston keskiosassa ja on suosittu vaelluskohde. Kuuselan vuokratupa, Luirojärven autio- ja varaustupa ja Rajan kämppä tarjoavat Luirojärvellä vaeltavalle oivia yöpymispaikkoja. Vanha Raappanan kammi Luirojärven koillisrannalla ei sovellu yöpymiseen.

Luirojärvi. Kuva: Juha Suomi, Metsähallitus

Ukselmapää

Ukselmapäältä avautuu kansallispuiston hienoin näköala! Puiston toiseksi korkein tunturi kurkottaa 698 metrin korkeuteen. Ukselmapään maasto on helppokulkuista, kuivaa tunturikangasta. 

Paratiisikuru

Paratiisikuru on Urho Kekkosen kansallispuiston kauneimpia paikkoja. Kurussa on kaksi kirkasvetistä tunturilampea, joista toiseen laskee vesiputous. Lumi viipyy kurussa pitkälle kesään. Kasvillisuus on rehevää, ja täällä voit ihastella muun muassa hiirenporrasta. Paratiisikuru sijaitsee Ukselmapään luoteispuolella. Kuruun johtaa Sarviojalta selkeä polku, joka jatkuu kurulta edelleen Ukselmapään laidalle.

Paratiisikuru. Kuva: Eerika Niemelä, Metsähallitus

Pirunportti

Pirunportti on nimensä veroinen rakkakivikkoinen kuru, joka toimii kulkuväylänä Paratiisikurun suunnalta Muorravaarakkaan. Lumi viipyy varjoisassa Pirunportissa pitkälle kesään. Talvella kurussa on lumivyöryvaara. Pirunportti sijaitsee Ukselmapään koillispuolella.

Pirunportti. Kuva: Eerika Niemelä, Metsähallitus

Lumikuru

Lumikuru alkaa huikeana jyrkänteenä Lumipään ja Ukselmapään välistä. Kuru on saanut nimensä siitä, että lumi säilyy lähes läpi kesän sen jyrkän itäseinämän alla. Kurun sulamisvesistä saa alkunsa pieni, kirkasvetinen puro. Se laskee laaksoon, jossa sen rannoilla voi ihailla puistomaista valkorunkoista tunturikoivikkoa, sammaleiden ja saniaisten reunustamia hetteitä sekä reheviä niittylaikkuja. Talvella Lumikurussa on lumivyöryvaara.