• Korvatunturin retkeilyreitin varrelle on alettu rakentaa Rakitsan kammia. Työvoimana on talkoolaisia ja puiston luontovalvojia. Kammi valmistuu tämän syksyn aikana. (05.09.2017)
  • Urho Kekkosen kansallispuiston uusi järjestysääntö on astunut voimaan 3.7.2017. Tutustu uuteen järjestyssääntöön (www.julkaisut.metsa.fi). (Päivitetty 3.7.2017)
  • Vuoden 2018 tupavarauksien myynti on aloitettu 2.5.2017. Urho Kekkosen kansallispuiston varaustupien, varauskammien sekä vuokratupien varaustilannetta voit ennakkoon katsoa erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi). Varaukset tehdään edelleen soittamalla Saariselän palvelupiste Kiehiseen tai Tankavaaran luontokeskukseen. Varaukset voi tehdä myös sähköpostitse ukpuisto(at)metsa.fi. 
  • Raja-Joosepin kentän Joosepin kämppä on lukittu. Syynä on se, että rakennuksessa oleskelu on terveydelle haitallista siinä olevien kreosoottikyllästeisten hirsien takia. Rakennuksessa 1970-luvulla tehdyissä korjauksissa useita hirsikertoja vaihdettiin kreosootilla kyllästettyihin vanhoihin puhelinpylväisiin ja niitä on siis myös rakennuksen sisätiloissa. Joosepin kämppä kunnostetaan ja kreosoottipylväät poistetaan tulevaisuudessa mikäli rahoitus joskus järjestyy. Nyt tukes kuitenkin suositteli kämpän sulkemista yleisöltä. Kämppään voi edelleen tutustua ulkopuolelta. Myös joissakin muissa kentän rakennuksista on käytetty samoja pylväitä, mutta ei yhtä suuressa määrin. (päivitetty 6.6.2017)

Maastosta

Metsäautotiet

  • Kuutuan metsäautotie on melko huonossa kunnossa,  mutta ajettavissa Aittajärvelle asti. Ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta!
    Sompiojärventie on ajettavissa ainakin Sompiojärvelle saakka. Tien kunto on huono ja paikoin erittäin huono. Jos autossa on normaalia matalampi maavara, ei tietä välttämättä pääse perille asti.
    Marivaaran metsäautotie on tyydyttävässä kunnossa. 
    Nuorttijoen Haukijärvenojalle vievä tie on ajettavassa kunnossa. (05.09.2017)

Tapahtumia Urho Kekkosen kansallispuistossa

Katso säätilannetta

Kelikameran kuvaa Saariselältä, Inarista. (www.liikennetilanne.liikennevi-rasto.fi)