Yhteystiedot

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, osoite: Inarintie, FI-99870 Inari.

Kuva: Martti Rikkonen.

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Julkaisuja voi tilata Ivalon palvelupisteestä.

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja 

  • Ahola, J. ja Laaksonen, J. 2012: Retkeilijän autiotuvat. Karttakeskus 202 s.
  • Lehtola, T. 1998: Kolmen kuninkaan maa - historian Inari. Gummerus. 495 s.
  • Lehtola, T. 1997: Lapinmaan vuosituhannet. Gummerus. 318 s.
  • Parkkinen, S. (toim.) 2003: Luonnonharrastajan Suomi. Koillismaalta tuntureille. Weilin + Göös. 255 s.
  • Paulaharju, S. 1965: Taka-Lappia. WSOY. 279 s.