Yhteystiedot

  • Luontokeskus Ukko  
  • Metsähallituksen valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 0206 39 4020

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut, osoite: Urheilukatu 3 A, 81700 Lieksa.

Muut verkkopalvelut

Julkaisut

Metsähallituksen julkaisut

Kaikki Metsähallituksen julkaisut (julkaisut.metsa.fi).

Muita julkaisuja

  • Parkkinen Seppo (toim.): Luonnonharrastajan Suomi. Osa 3: järviseuduilta vaaroille, Espoo: Weilin+Göös, 2002.
  • Jouni Laaksonen: Retkeilijän kansallispuistot. Otava 2011.

Retkikohteen esite

Pdf 1 Mt (julkaisut.metsa.fi)