1800-luvun alussa Teijon ruukin ja sahan omistajaksi tuli luonnontieteistä ja teologiasta kiinnostunut Robert Bremer. Bremer piti itseään Jumalan valitsemana lähettiläänä, jonka tehtävänä oli ihmiskunnan ohjaaminen ja varoittaminen. Erityisesti häntä kiinnosti vedenpaisumus ja siihen liittyvät ennustukset. Tutkimukset paljastivatkin hänelle, että vedenpaisumus oli tulossa ja pian olikin. Bremer valmistutti Teijon telakalla kolmimastoisen kaljaasin eli "Arkin", johon kaikki ruukkilaiset hädän hetkellä mahtuisivat. Jottei itse joutuisi kartanoonsa veden saartamaksi, Bremer ripusti ruukinkartanon yläkerran ikkunoiden ulkopuolelle roikkumaan soutuvalmiin pienemmän aluksen. Kun vedenpaisumusta ei ennustettuna ajankohtana tullut, hän totesi rauhallisesti ajanlaskujen menneen pieleen ja laski uudeksi ajankohdaksi 15.2.1831 klo 20.00.