Rauman edustalla sijaitsevaa kapeaa ulkosaaristoa leimaa vahva merellisyys. Ulkoluodot ovat puuttomia tai lähes puuttomia, joko täysin pensaattomia tai niissä kasvaa sankkaa katajikkoa. Rannoilla voi olla tiheää tyrnipensaikkoa sekä yksittäisiä tuulen tuivertamia pihlajia, koivuja ja leppiä. Ulkosaariston kallioiden raoissa kasvaa Satakunnassa harvinainen tanskankuirimo.

Tyrnipensaikkoa. Kuva: Seppo Keränen

Ulkosaaristo on ennen kaikkea merilinnustolle tärkeä alue. Saarten paikoin tiheät katajikot ja rantojen matalat poukamat antavat suojaa pesivälle linnustolle. Vesilinnuista haahka on valtalaji. Lajistoon kuuluvat myös muun muassa merihanhi, ristisorsa, lapasotka ja merikihu. Matalat karit, erityisesti Kalla, Susikari ja Bokreivit ovat linnustollisesti arvokkaita sekä pesimäalueina että muutonaikaisina levähdyspaikkoina. Muuton aikoina kahlaajat levähtävät matalille rannoille kertyvien rakkolevävallien äärellä.

Kansallispuiston perustamisen jälkeen siihen vapaaehtoisesti liitettiin Rauman kaupungin alueita. Näihin alueisiin kuuluvat Kylmäpihlajan majakka ja Kuuskajaskarin linnake.