Ouran saaristo. Kuva: Seppo Keränen

Upea Ouran saaristo on maisemallisesti ja biologisesti poikkeuksellisen merkittävä. Pyöreähkö saariryhmä koostuu sadoista ulkomeren ääressä olevista vähäpuustoisista tai puuttomista saarista, luodoista ja kareista. Saariston kallioperän kivilajit koostuvat kiilleliuskeesta ja dioriitista. Aluetta peittää hyvin lohkareinen moreenikerros, minkä vuoksi saaristo on lähes kauttaaltaan louhikkoa, mutta alueelta löytyy myös kalliosaaria sekä somerikkoisia ja nummimaisia luotoja.

Kuva: Satu Kalpio

Alueen suurimmilla keskussaarilla kasvaa metsää ja pienimpien saarien kasvillisuuteen on vaikuttanut alueella aiemmin tapahtunut laidunnus. Suurten saarten painanteissa on myös suolaikkuja. Ourat on erinomainen esimerkki maankohoamisrannikosta ulkosaarineen ja maatuvine merenlahtineen.

Kuva: Satu Kalpio

Alueen luonto muistuttaa monessa suhteessa jo Merenkurkun saaristoa. Rantoja hallitsevan tyrnin lomassa kasvaa merellisiä lajeja kuten merisuolake ja merikohokki. Ourassa kasvaa myös Selkämeren erikoisuus, suolaleinikki sekä erittäin harvinainen rantaputki. Vedenpinnan alla merinäkinruoho, hapsivita ja merihapsikka muodostavat paikoitellen laajoja kasvustoja.

Muuttoaikaan Ouran linnusto on parhaimmillaan. Alueen rantavesillä levähtää silloin muun muassa merihanhia, lapasotkia ja pilkkasiipiä. Pilkkasiipi voi satunnaisesti jopa pesiä alueella. Hyvällä onnella vesillä liikkuja näkee myös merikotkan.