Säynäjäsuo - Matalasuon soidensuojelualue

Säynäjäsuo - Matalasuon soidensuojelualueen sijainti SuomessaKainuu
Suomussalmi (www.suomussalmi.fi)
Pinta-ala 10,94 km², perustettu 1988
Aluetta hoitaa Metsähallitus.
 

Kaakkurin huuto kuuluu Säynäjäsuon kevään ja kesän ääniin. Kuva: Eero Korva

Säynäjäsuo - Matalasuo on Kainuun suurimpia ja linnustoltaan merkittävimpiä avosuoalueita, jonka monipuolisuutta Säynäjäjärvi ja pienemmät suolammet täydentävät. Soidensuojelualue käsittää laajan suokokonaisuuden, joka on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Suomaisema on edustava ja suotyyppien kirjo on suuri. Suurin osa suosta on karua, mutta pieniä reheviä laikkuja on siellä täällä. Alueella pesii ja vierailee paljon Kainuussa harvalukuisiakin soiden, vesien ja erämaan lintuja.

Säynäjäsuo - Matalasuo sijaitsee melko lähellä Suomussalmen keskustaajamaa. Se on mukava päivä- ja marjaretkien kohde ja lintuharrastajien suosiossa. Alueella on rakennettu polku, jonka pituus on noin 9 km. Se on enimmäkseen helppokulkuinen ja kosteat osat on pitkostettu. Syväjärven luoteiskulmassa on levähdyspaikka.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/saynajasuo

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut, osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi.

Asiakaspalvelu  

Puh. 0206 39 6380, 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Katso ohje: julkiset kulkuneuvot Säynäjäsuo - Matalasuolle

Retkikartta.fi: Säynäjäsuo-Matalasuo