Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Lähde liikkeelle luontoilemaan ja nauttimaan luonnon virkistävästä ja elvyttävästä vaikutuksesta! Luonto on aina tuottanut ihmisille terveyttä. Aiemmin luontosuhde ja luonnossa liikkuminen tarkoittivat ennen kaikkea toimeentuloa ja selviytymistä. Nykyisin luontosuhde on useimmille osa vapaa-aikaa ja elämänlaatua. 

Kuva: Petri Jauhiainen

Luontoympäristö itsessään ja luontoliikunta tarjoavat mahdollisuuksia vastata nyky-yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Niitä ovat esimerkiksi liikunnan vähentyminen, istuva elämäntapa ja lihavuuden yleistyminen sekä näihin kytkeytyvät riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mielenterveyshäiriöihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Luonnosta vieraantuminen voi tarkoittaa heikentyneitä mahdollisuuksia pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti ainakin kolmen väylän kautta:

  • Fyysinen aktiivisuus lisääntyy luonnossa: Luonto houkuttelee liikkumaan. Liikumme luonnossa huomaamattamme reippaammin kuin sisätiloissa, vaikka liikunta tuntuu kevyemmältä. 
  • Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: Keskittymiskyky paranee, ja syke ja verenpaine voivat madaltua.
  • Luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä: Suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin, ja mielialamme kohenee hyvin nopeasti.  

Hakeudu luontoon varta vasten

Luontoon voi lähteä monin tavoin: vaikkapa patikoimaan, melomaan, kalastamaan tai geokätköilemään. Kun liikut ja oleskelet luonnossa, sen tuoksut, äänet sekä visuaaliset ja fyysiset aistimukset tuottavat kokonaisvaltaisen, moniaistisen hyvän olon kokemuksen, jonka vaikutus tuntuu ulkoilun jälkeenkin.

Muista luonto osana arkeasi

Luonnon voi tuoda osaksi arkeaan valitsemalla tietoisesti reitin työpaikalle, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin siten, että matka kulkee puistojen, metsien ja rantojen kautta. Hyvinvointia lisäävät myös sisätiloihin tuodut viherkasvit. Vihreä asuinympäristö lisää terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin. Vihreämmillä kaupunkialueilla muun muassa henkinen hyvinvointi, onnellisuuden tunne ja jopa terveellinen unirytmi ovat yleisempiä tulotasosta riippumatta.

Nauti luonnosta kuvina ja maisemina

Pelkkä luontomaiseman näkeminen kuvassa, videolla tai ikkunan toisella puolella rauhoittaa ja kohentaa mielialaa, auttaa keskittymään ja voi esimerkiksi vähentää fyysistä oireilua sekä auttaa toipumaan sairauksista. Suuren luontokuvan sijoittaminen esimerkiksi koulutus- tai kokoustilaan voi lisätä luovuutta ja tuotteliaisuutta ja kohentaa mielialaa. 

Lisätietoa luontoilun terveysvaikutuksista 

Unelmien liikuntapäivä 10.5.2018

www.unelmienliikuntapaiva.fi/

Haastamme sinut mukaan Unelmien liikuntapäivään: Anna itsellesi ja läheisillesi parasta - laatuaikaa luonnossa yhdessä liikkuen! 

Lyhytkin luontoilu vaikuttaa

  • 5 minuuttia: Mieliala kohenee.
  • 15–20 minuuttia: Elinvoimaisuus lisääntyy ja verenpaine laskee.
  • Kaupungin viheralueiden käyttö vähintään 5 h kuukaudessa, tai  23 vierailua kuukaudessa kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla: kaupunkilaisten henkinen hyvinvointi paranee merkittävästi.

Metsähallitus ja hyvinvointihankkeet

Metsähallitus on mukana monissa hankkeissa, jotka edistävät liikkumista ja hyvää oloa luonnossa (www.metsa.fi/hankkeet).

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen toimintaohjelman tavoitteena on vaalia monimuotoista luontoa ja innostaa ihmisiä luontoon (www.metsa.fi).

Rohkeasti luontoon

Rohkeasti luontoon -julkaisu

Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen.