Reittien lähtöpisteet

Rokuan kansallispuiston kartta © Metsähallitus 2018

Helppokulkuiset reitit

Harjunpolku 2,5 km / rengasreitti 

Patikointi Pysäköinti

Sulan maan aikana, kulkuaika 1 tunti
VaativuusluokkaHelppo reitti Helppo Keskivaativa reitti Keskivaativa (vähän korkeuseroja)

Polku jääkauden muovaamaan maisemaan. Harjunpolku on helppokulkuinen, perheen pienemmillekin retkeilijöille soveltuva luontopolku, joka kulkee harjumaastossa Rokua Health and Span lähiympäristössä.
 
Harjunpolun reittiä ja merkintä. Kuva: Raija Kärenlampi
 

Lähtöpiste
Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, Rokua

Retkeilyrakenteet
Opastustaulut

Reittiselostus
Sinisin maalimerkein merkitty reitti alkaa Rokua Health & Span pysäköintialueen etelälaidalta ja nousee harjun päälle. Polku jatkuu harjua pitkin ja ylittää Rokuantien, jonka jälkeen reitti kulkee kohti Lianjärveä Rokualle tyypillisessä valoisassa mäntymetsässä.
 

Harjunpolku Rokualla. Kuva: Raija Kärenlampi

Lianjärven rannalla Harjunpolku muuttuu hieman kapeamammaksi ja kasvillisuus vehmaammaksi. Järven eteläpäässä on levähdyspaikka sekä opastaulu, jossa kerrotaan eroosion vaikutuksesta Rokuan herkkään kangasmaastoon. Lianjärveltä eteenpäin reitti jatkuu kohti risteystä, jossa se yhdistyy muiden Rokuan reittien kanssa. Tästä eteenpäin polku on leveä ja kivituhkapintainen ja siten hyvin helppokulkuinen aina päätepisteeseen saakka.

Reittimerkintä: viitoitus ja sininen maalimerkintä.

Nähtävää
Jäkäläkankaat, Kirkasvetinen Lianjärvi, Rokuan tyypilliset maastot.

Huomioitavaa
 • Maasto on kulutuskestävyydeltään herkkää, joten kuljethan vain merkityillä reiteillä.
 • Reitin varrella ei ole tulentekopaikkoja.
 • Reitillä ei ole roska-astioita. Sen minkä jaksat kantaa luontoon, jaksat kantaa sen myös takaisin.

 ​Harjunpolun reittikuvaus tuotekorttina (julkaisut.metsa.fi). 

Vaativammat reitit

Pookinpolku 6 km / rengasreitti 

Patikointi Nähtävyyksien ja näköalojen katselu Pysäköinti Puolikota Tulentekopaikka Kuivakäymälä Autiotupa

Sulan maan aikana, kulkuaika 2 tuntia
VaativuusluokkaKeskivaativa reitti Keskivaativa (jonkin verran korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja).

Pookinpolku vie kulkijan entisaikojen palovartijan upeisiin maisemiin Pookivaaralle, Rokuan kansallispuiston ytimeen, jossa dyynit, supat ja harjunrinteet muodostavat upean jääkauden jälkeisen maiseman. Paksut jäkäliköt peittävät karuja, kumpuilevia kangasmaastoja ja tuovat maisemaan kauniin vaalean loisteen.

Pookinpolku. Kuva: Harri Tarvainen

Lähtöpiste
Pookin pysäköintialue luoteisrajalla

Retkeilyrakenteet
Palovartijan autiotupa, Pookivaaran torni, kuivakäymälä sekä Pookin Paussi -päivätupa, Pitkäjärven esteetön puolikota, kuivakäymälä ja telttailualue.

Reittiselostus
Sinisin maalimerkein merkitty 4 kilometrin mittainen Pookinpolku alkaa Pookivaaralta, jonne on Pookin pysäköintialueelta yhdysreittiä pitkin noin kilometri matkaa. Pookinpolun huomattavin nähtävyys on itsessään Pookivaara, joka on Rokuan kansallispuiston korkein kohta, ja jossa entisaikojen palovartijat ovat asuneet ja vartioineet paloherkkää Rokuanvaaraa.

Pookin näköalatorniin voi kiivetä. Kuva: Harri Tarvainen

Pookivaaralta reitti jatkuu Pitkäjärvelle. Polku on helppokulkuista hiekkakangasta ja profiililtaan pääasiassa laskua. Reitin varrella on useita levähdyspaikkoja ja kahdet pitkät portaat.

Pitkäjärven rannalla polku muuttuu hieman kapeammaksi ja kiertää järven eteläpuolelle, missä sijaitsee Pitkäjärven kota ja telttailualue.

Pitkäjärveltä eteenpäin polku jatkuu kapeana, jonka jälkeen maisema vaihtuu hiekkakankaaksi. Hätäjärven levähdyspaikalta alkaa nousu kohti Pookivaaraa ja reitin varrella on jälleen portaat helpottamassa nousua polun jyrkimmissä kohden. Vaaran rinteellä polku yhtyy Keisarinkierrokseen, josta reitti jatkuu takaisin kohti Pookivaaraa.

Reittimerkintä: viitoitus ja sininen maalimerkintä.

Nähtävää
Pookivaara, Pitkäjärvi, jäkäläkankaat.

Huomioitavaa
 • Maasto on kulutus-kestävyydeltään herkkää, joten kuljethan vain merkityillä reiteillä.
 • Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on ehdottomasti kielletty.
 • Taukopaikoilla ei ole roska-astioita, joten "sen minkä jaksat kantaa luontoon jaksat kantaa sen myös takaisin".
 • Reitin varrella on portaita.
 • Kuivakäymälöissä ei ole wc-paperia.

 ​Pookinpolun reittikuvaus tuotekorttina (julkaisut.metsa.fi).

Rokuansydän 8 km / osittain rengasreitti 

Patikointi Puolikota Pysäköinti Kuivakäymälä

Sulan maan aikana, kulkuaika 2-3 tuntia
VaativuusluokkaKeskivaativa reitti Keskivaativa (jonkin verran korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja. Selkeästi viitoitettu ja merkitty maastoon).

Polku jääkauden muovaamaan maisemaan. Rokuansydän on geologinen luontopolku, joka kulkee vaihtelevassa maastossa Rokuanvaaran ympäristössä. Polku mutkittelee hiekkadyyneillä ja ohittaa Suomen syvimmän supan, Syvyydenkaivon. Reitin varrella on alueen geologiasta kertovia tauluja ja levähtämiseen sekä eväiden nauttimiseen on mahdollisuus Saarisen rannalla sijaitsevassa kodassa. 

Rokuansydän-reitti Rokualla. Kuva: Harri Tarvainen

Lähtöpiste
Opastuskeskus Suppa, Jaakonjärventie 2, Rokua

Retkeilyrakenteet
Saarisen kota ja kuivakäymälä, alueen geologiasta kertovat opastaulut, Opastuskeskus Supan ja Rokuanhovin palvelut.

Reittiselostus  
Reitti alkaa Opastuskeskus Supasta ja jatkuu Jaakonjärventien suuntaisena kohti Rokuanhovia, josta on opasteet varsinaiselle Rokuansydämen reitille. Reitti kulkee Rokuan hiihtostadionin ohi ja jatkuu Rokualle tyypillisessä, kumpuilevassa maastossa kohti Kakkoskupin risteystä. Tästä eteenpäin reitti laskeutuu kohti Syvyyden kaivoa, Suomen syvintä suppaa.

Rokuansydän ja muut Rokuan reitit on merkitty viitoin. Kuva: Sari Pulkka

Syvyyden kaivosta noustaan pitkiä portaita pitkin dyynin harjanteelle ja jatketaan kohti Saarisen kotaa, jossa on mahdollisuus pitää taukoa ja nauttia kauniista järvimaisemasta. Tästä eteenpäin polku etenee Saarisen pohjoisrantaa pitkin metsäpaloaukealle. Paloaukealta reitti jatkuu valoisassa männikössä takaisin kohti Rokuanhovia ja Opastuskeskus Suppaa.  

Reittimerkintä: Siniset maalimerkit sekä viitoitus.

Nähtävää
Jääkauden muovaama maisema, jäkäläkankaat, Syvyydenkaivo.

Huomioitavaa
 • Maasto on kulutus-kestävyydeltään herkkää, joten kuljethan vain merkityillä reiteillä.
 • Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on ehdottomasti kielletty.
 • Taukopaikoilla ei ole roska-astioita, joten "sen minkä jaksat kantaa luontoon jaksat kantaa sen myös takaisin".
 • Reitin varrella on portaita.
 • Kuivakäymälöissä ei ole wc-paperia.

 ​Rokuansydän-reitin kuvaus tuotekorttina (julkaisut.metsa.fi).

Keisarinkierros 19 km / rengasreitti 

Patikointi Nähtävyyksien ja näköalojen katselu Pysäköinti Puolikota Tulentekopaikka Kuivakäymälä Autiotupa

Sulan maan aikana, kulkuaika 1-2 päivää
VaativuusluokkaKeskivaativa reitti Keskivaativa (jonkin verran korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja).

Reitti, jonka maisemiin keisarikin olisi ihastunut. Keisarinkierros kulkee Rokuanvaaran suosituimpien nähtävyyksien ja luontokohteiden kautta. Valkoisin maalimerkein merkityn reitin varrella sijaitsevat Rokuan kansallispuisto, Suomen syvin suppa, Syvyydenkaivo ja Rokuan korkein kohta Pookivaara. Lisäksi reitin varrella on useita kotia, joissa on hyvä pitää taukoa ja nauttia Rokuan hiljaisuudesta.

Keisarinkierros Rokualla. Kuva: Sari Pulkka

Lähtöpiste
Opastuskeskus Suppa, Jaakonjärventie 2, Rokua

Retkeilyrakenteet  
Rokuajärven kota ja kuivakäymälä, Palovartijan autiotupa, Pookivaaran torni sekä Pookin Paussi –päivätupa ja kuivakäymälä, Saarisen kota ja kuivakäymälä, Kirvesjärven kota ja kuivakäymälä, Opastuskeskus Supan, Rokuanhovin ja Rokua Health and Span palvelut.

Reittiselostus
Valkoisin maalimerkein merkitty reitti alkaa opastuskeskus Supasta ja jatkuu kumpuilevassa kangasmaastossa hopeanhohtoisten jäkäläkankaiden lomassa kohti Rokuanjärveä.

Rokuanjärveltä reitti kulkee kohti Pitkäjärveä, läpi kansallispuiston vanhimpien osien. Pitkäjärven pohjoispuolelta alkaa noin 60 metrin nousu kohti Pookivaaraa, joka on kansallispuiston korkein kohta ja kansallispuiston ydin. Pookivaaran laella sijaitsevat Palovartijan tupa, Pookivaaran torni sekä Pookin Paussi -päivätupa.  

Pookivaaralta matka jatkuu kohti Suomen syvintä suppaa, Syvyydenkaivoa, joka on syntynyt tuhansia vuosia sitten jäälohkareen sulaessa paikoilleen.

Syvyydenkaivolta reitti kulkee kohti Saarisen taukopaikkaa, josta jatketaan kohti Kirvesjärveä helppokulkuista hiekkatietä pitkin. Kirvesjärveltä eteenpäin maisema muuttuu jälleen kumpuilevaksi ja reitin varrella on useita Rokualle tyypillisiä kirkasvetisiä järviä. Kylpylähotelli Health and Spa:lta Keisarinkierros palaa pyörätietä pitkin takaisin Opastuskeskus Suppaan.

Reittimerkintä: Viitoitus ja valkoinen maalimerkintä.

Nähtävää
Pookivaara, Syvyyden kaivo, jäkäläkankaat.

Huomioitavaa
 • Maasto on kulutus-kestävyydeltään herkkää, joten kuljethan vain merkityillä reiteillä.
 • Reitin varrella on useita portaita.
 • Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on ehdottomasti kielletty myös päivätuvassa ja kodissa.
 • Taukopaikoilla ei ole roska-astioita, joten "sen minkä jaksat kantaa luontoon jaksat kantaa sen myös takaisin".
 • Reitin varrella on portaita.
 • Kuivakäymälöissä ei ole wc-paperia.

 ​Keisarinkierroksen reittikuvaus tuotekorttina (julkaisut.metsa.fi). 

Asiakaspalvelu   

Liminganlahden luontokeskus
Rokuavaaran kesäreittien ja taukopaikkojen huolto, kansallispuiston lupaneuvonta
Puh. 0206 39 6059
liminganlahti(at)metsa.fi
 
Rokua Geoparkin matkailuneuvonta, hiihtoladut
Puh. 08 554 5500
suppa(at)utajarvi.fi

Pysäköintialueet

 • Pitkäjärven P-alue puiston etelälaidalla
 • Pookivaaran P-alue puiston luoteisrajalla
 • Rokua Health & Spa
  • Kuntoraitti 2, Rokua
 • Hotelli Rokuanhovi
  • Jaakonjärventie 43, Rokua
 • Rokuan leirikeskus
  • Salmisentie 300, Rokua
 • Opastuskeskus Suppa
  • Jaakonjärventie 2, Rokua

Rokuan kansallispuiston yhteistyökumppanit

Rokuan kansallispuiston yhteistyöyritykset vuokraavat välineitä, tekevät opastettuja retkiä Rokuan luontoon ja tarjoavat majoitusta.

Retkikohteen esite

Rokuan kansallispuiston esite

Retkikohteen esite (julkaisut.metsa.fi)

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.