Riisitunturi - rinnesoiden riimittämä ja kuusikoiden kumartama

Riisitunturin kansallispuistoa luonnehtivat vaarat ja rinnesuot. Vaikuttavimmat näkymät avautuvat alueen lakiosilta Kitkajärvelle ja sen takaisiin vaaroihin ja tuntureihin. Alue on miltei kokonaan 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Yli 400 metrin yläpuolelle kohoaa kolmetoista huippua, joista korkeimpina Riisitunturin molemmat laet.

Ikkunalampi on kuin vettä kahdessa kerroksessa. Kuva: Pekka Veteläinen / Metsähallitus

Riisitunturin kansallispuisto on osa laajaa Euraasian mantereen pohjoisosaa kiertävää taigametsää. Suurin osa puistosta on kynttilämäisten kuusten ja paksun sammalen peitossa.

Ilman kosteus kohoaa noustaessa ylöspäin, ja talvella se tiivistyy puiden päälle lumeksi eli muodostuu tykkyä. Useimmat puut eivät kestä tykyn painoa ja katkeavat. Kesällä kosteus näkyy soistumisena ja jyrkillekin rinteille on muodostunut soita, rinnesoita. Riisitunturin kansallispuisto on Suomen hienointa rinnesuoaluetta, joka on historian saatossa kiinnostanut monia suotutkijoita. Suokasvillisuus on muutoin pienipiirteistä koostuen pienistä puustoisista rämeistä ja korvista. Korkeimmat huiput sijaitsevat metsänrajan yläpuolella.

Maaselkä eli idän ja lännen välinen vedenjakaja kulkee Riisin alueen halki. Länsiosan vedet virtaavat Kemijokeen ja itäosasta ne kulkeutuvat Kitkajärveen. Pieniä lampia on runsaasti.

Paljakan paljastama

Riisitunturilla on monipuolista luontoa. Kuva: Leena Jartti Korkeimmilla, lähes puuttomilla huipuilla kasvaa muutamia tunturilajeja, kuten riekonmarja, sielikkö, tunturilieko ja tunturivihvilä.

Linnustossa tavataan pohjoisen taigan lajistoa, lähinnä havumetsälajeja. Metsien runsaimmat linnut ovat pajulintu ja järripeippo. Huipuilla elää avomaalle sopeutuneita lajeja, kuten keltavästäräkkija niittykirvinen. Laulujoutsen viihtyy pienten lampien ja rimpien kirjomilla soilla.

Suurista nisäkkäistä alueella asuu enimmäkseen poroja. Myös merkkejä karhuista nähdään joka vuosi.

Linnut

Katso alueen tuoreimmat lintuhavainnot (www.tiira.fi). Palvelun tarjoaa Metsähallituksen Luontoon.fi-verkkopalvelu. Sivu on tuotettu BirdLife Suomen Tiira-lintuhavaintojärjestelmän www.tiira.fi avulla.

Riisitunturin kansallispuisto

  • Perustettu 1982
  • Pinta-ala 77 km²

Riisitunturin kansallispuiston tunnus - hiiripöllö ja tykkykuusikko

Riisitunturin kansallispuiston tunnus on hiiripöllö ja tykkykuusikko